زمان بارگزاری این صفحه: 6:43 AM UTC

حسن فرزانه شهردار سنگر شد

صدای گیلان – پس از یک وسال وچند ماه،حکم حسن فرزانه به عنوان شهردار سنگر امضا شد.

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

به گزارش سنگرماپس ازیک وسال و چند ماه تشنج سیاسی در شهرداری و شورای سنگر بالاخره شهردار منتخب سنگر از سوی استانداری تایید شد تا حسن فرزانه پس از 9سال دوباره برسکان شهرداری سنگر قرار گیرد.

حسن فرزانه در سال های 77تا 84به مدت 6سال و6 ماه شهردار سنگر بود وپس از روی کار آمدن شورای های جدید دوباره انتخاب شد که در نهایت بعد از گذشت یک وسال چند ماه به عنوان سرپرست توانست حکم خود را دریافت نماید.

خبرهای رسمی از معارفه وی هنوز منتشر نشده است

حال چشم همه دوخته به شهرداری است تا دود عمران و آبادانی از دودکش شهرداری بیرون بیایید و با انتخاب حسن فرزانه بعنوان شهردار سنگر توسعه شهر و تکمیل پروژه های نیمه تمام و در دست اقدام تکمیل شود

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ،


عناوین ویژه