زمان بارگزاری این صفحه: 4:06 AM UTC

خیلی ساده بگویم؛ اینترنت از بین خواهد رفت

صدای گیلان – رئیس بورد اجرایی شرکت گوگل پیش بینی کرد در آینده نه چندان دور اینترنت از بین خواهد رفت.

به گزارش صدای گیلان ، روزنامه روسی «اوترا» ، اریک اشمیت رئیس شورای مدیران شرکت گوگل در مجمع جهانی اقتصاد در داووس در پاسخ به این پرسش که آینده اینترنت را چگونه پیش بینی می کند گفت: «خیلی ساده بگویم: اینترنت از بین خواهد رفت.

آنقدر آدرس های آی پد وجود خواهد داشت و آنقدر دستگاه و وسایلی که شما با آن ارتباط برقرار می کنید زیاد هستند که حتی احساس نمی کنید. این بخشی از حضور تمام وقت شما خواهد بود. تصور کنید وارد اتاق پرتحرکی شده اید و با تمام آنچه در این اتاق است بخواهید تعامل کنید». اشمیت با تأکید بر این که ‌پیشرفتهای فناوری موجی از شغل های جدید ایجاد می کند، گفت قبول ندارد ابداع و نوآوری، نسل جدید کارگران را تهدید می کند زیرا هر کار در بخش فناوری موجب به وجود آمدن هفت فرصت شغلی در صنایع دیگر می شود./مثلث

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه