زمان بارگزاری این صفحه: 6:51 AM UTC

دختر ناصرالدین شاه/ عکس

صدای گیلان – مادرش تاج‌الدوله دومین زن عقدی ناصرالدین‌شاه و دختر سیف‌الله میرزا پسر فتحعلی‌شاه بود. ناصرالدین شاه پدر عصمت‌الدوله در یکی از خاطرات خود درباره او می‌نویسد: «وعده داشتیم خانه ظل‌السلطان از صبح رفتیم … من و ظل‌السلطان و نایب‌السلطنه رفتیم اندرون از همان راه گلخانه … عصمت‌الدوله سبیل داشت به قدر سبیل نایب‌السلطنه».

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

دختر ناصرالدین شاه/ عکس

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه