زمان بارگزاری این صفحه: 5:37 AM UTC

درخواست طلاق به خاطر سر نزدن به مادرشوهر

صدای گیلان – مرد جوان وقتي ديد همسرش به خانه مادرش نمي رود به دادگاه خانواده رفت و درخواست طلاق داد.

صدای گیلان/ چندي پيش زوج جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق توافقي دادند.

زن جوان در خصوص علت آن به قاضي گفت:آقاي قاضي شوهرم اخلاق خيلي بدي دارد. او خودخواه است و اصلا خواسته هاي مرا نمي بيند. من هربار که به خانه مادرم مي روم آن روز در خانه جنگ و دعوا به راه مي افتد و من بايد کلي براي شوهرم توضيح بدهم. او مي گويد که هربار که به خانه مادرم مي روم بايد به خانه مادر او هم بروم و در آنجا بمانم. هرچه مي گويم مادر خودم فرق دارد و من در آنجا راحت تر هستم فايده اي ندارد و حرف خودش را مي زند.

وي ادامه داد:هميشه مي گويد اگر يکبار به خانه مادرت رفتي به خانه مادر من هم بايد بروي، اين موضوع ديگر اعصاب مرا خورد کرده و ما هر روز با هم جنگ داريم. براي همين تصميم به جدايي گرفتيم.

مرد جوان نيز به قاضي گفت: آقاي قاضي من حرف بدي نمي زنم. فقط مي گويم به مادر من هم احترام بگذار و به او سر بزن. اين حرف بدي نيست و توقع زيادي هم نيست. نمي دانم چرا همسرم تا اين حد از خودش عکس العمل مي دهد.

بعد از حرف هاي اين زن قاضي دليل آنها براي طلاق را کافي ندانست و هر دو آنها را به مشاوره خانواده فرستاد تا مشکلشان را حل کنند./پلیس

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه