زمان بارگزاری این صفحه: 9:01 AM UTC

در انتخاب شهردار رشت کی به کی رای داد؟

شاید یکی از جنبه های جالب خبری در انتخاب شهردار جدید رشت که به نوعی سویه طنز شورای چهارم رشت را نیز به رخ کشید این باشد که اعضای شورا به کدام یک از گزینه ها رای داده اند.

به گزارش صدای گیلان به نقل از عصرتدبیر: براساس شنیده ها ، ترکیب آرای اعضای شورا در جلسه انتخاب شهردار به این صورت بوده است:

اسماعیل حاجی پور:ثابت قدم/ ساغری

رضا جمشیدی چناری: کاظمی/ رجبی

رضا موسوی روزان:ثابت قدم/ کاظمی

فرانک پیشگر:کاظمی/ رجبی

مجید رجبی ویسرودی:رجبی/کاظمی

مسعود کاظمی:کاظمی/ رجبی

فاطمه شیرزاد: ثابت قدم

رضا رسولی:ثابت قدم

حسین کارگرنیا: کاظمی

محمود باقری:رجبی

مظفر نیکومنش نودهی:کاظمی

عباس صابر: کاظمی/ رجبی

محمد رفیعی نوده: کاظمی/رجبی

امیرحسین علوی: ثابت قدم/ طالع

فرهاد شوقی: کاظمی

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه