زمان بارگزاری این صفحه: 8:52 AM UTC

دیلما روسف بار دیگر رییس جمهور برزیل شد.

لازم به ذکر است که دیلما روسف از سال 2010 رییس جمهور کشور برزیل است کشوری که بعلت میزبانی جام جهانی 2014 برای همگان شناخته شده و البته اعتراضات عمومی و خیابانی که به نوعی چاشنی گزارشات ورزشی گزارشگران بود

به گزارش صدای گیلان،در دور دوم رقابت انتخابات ریاست جمهوری برزیل بین دیلما روسف و آسیو نیوس ،روسف موفق شده نزدیک به 52 درصد آرا را به خود اختصاص دهد.هر چند در دور اول نیز روسف اکثریت ارا را بدستآورده بود ولی بعلت به عدم کسب حد نصاب لازم نتوانسته بود پیروز این کارزار شود.

لازم به ذکر است که دیلما روسف از سال 2010 رییس جمهور کشور برزیل است کشوری که بعلت میزبانی جام جهانی 2014 برای همگان شناخته شده و البته اعتراضات عمومی و خیابانی که به نوعی چاشنی گزارشات ورزشی گزارشگران بود ولی به نظر می رسد برنامه های رفاه عمومی خانم روسف توانسته رای اکثریت مردم برزیل را بدست آورد.

انتخاب مجدد دیلما روسف به عنوان رییس جمهور برزیل

انتخاب مجدد دیلما روسف به عنوان رییس جمهور برزیل

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه