زمان بارگزاری این صفحه: 9:03 AM UTC

رانش زمین در جمشیدآباد رشت /تصاویر

صدای گیلان – جاده قدیم رشت – قزوین امروز دوشنبه به دلیل رانش زمین در منطقه جمشیدآباد در استان گیلان مسدود شد.

رانش زمین در جمشید اباد رشت

رانش زمین در جمشید اباد رشت

resized_801633_219 resized_801634_228 resized_801635_397 resized_801636_942 resized_801637_567 resized_801638_927 resized_801639_970 resized_801640_361 resized_801641_775 resized_801642_530 resized_801643_853 resized_801644_582 resized_801645_276 resized_801646_607 resized_801647_111 resized_801648_159 resized_801649_890 resized_801650_559 resized_801651_828

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه