زمان بارگزاری این صفحه: 1:10 PM UTC

راه آهن قزوین – رشت به ۷۰۰میلیارد تومان اعتبار نیازدارد

خاوری اعلام کرد؛ درحال حاضر عملیات اجرایی این پروژه با شدت درحال انجام است وپیش بینی می شود با تامین اعتبارات تا پایان سال ۹۵ به اتمام برسد.

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

خاوری با اعلام این خبر گفت:درحال حاضر عملیات اجرایی این پروژه با شدت درحال انجام است وپیش بینی می شود با تامین اعتبارات تا پایان سال ۹۵ به اتمام برسد.

 

وی میزان اعتبار پیش بینی شده و مورد نیاز برای احداث راه آهن قزوین -رشت رابالغ بر۷۰۰میلیارد تومان عنوان کرد وگفت:در سالجاری ۲۸۰ میلیارد تومان برای ادامه ساخت راه آهن قزوین به رشت اختصاص داده شدکه تاکنون ۸۵درصد از این میزان تامین شده است و درسال آینده نیز به دلیل اهمیت طرح و تسریع درکار ۳۵۰میلیارد تومان اختصاص داده خواهد شد.

 

مدیرکل راه وشهرسازی گیلان خاطر نشان کرد:این پروژه در بخش زیر سازی ۹۰درصدپیشرفت دارد و ریل گذاری ۳۵ کیلومتر از مسیر از سمت قزوین انجام گرفته است.

 

وی همچنین درباره احداث راه آهن رشت به انزلی گفت:این مسیر۴۱کیلومتر طول دارد که در سه قطعه ۶ و ۷ و ۸ مشخص شده که در قطعه شش پیمانکار در حال فعالیت است ودر قطعه هشت کارهای مناقصه اش در حال اجراست وبرای راه آهن انزلی به آستارا به دنبال تامین منابع مالی هستیم .

 

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه