زمان بارگزاری این صفحه: 8:22 AM UTC

روزنامه خزر؛ دوباره ثابت قدم!

صدای گیلان – روزنامه خزر در شماره روز دوشنبه سیزدهم بهمن ماه مطلبی را با عنوان ‘دوباره ثابت قدم ‘ به قلم رضا احمدی سراوانی منتشر کرده است./ این متن که توسط ایرنا بانشر شده است را در ذیل مشاهده می کنید؛

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

شورای چهارم شهر رشت برای پست شهرداری این شهر که از حدود 4 ماه پیش تا کنون خالی مانده بود ، دست به انتخاب دیگری زد و ثابت قدم را به عنوان شهردار رشت برگزید .

این سومین شهرداری است که شورای شهر رشت در کمتر از دو سال تشکیل خود انتخاب می کند .

این شورا اولین شهردار منتخب خود را در کمتر از 9 ماه عزل کرد .

دومین شهردار را که از اعضای شورا محسوب می شد فرمانداری نپذیرفت و حالا نوبت به ثابت قدم رسید. فردی که پیش از این نیز یکبار شهردار رشت بوده است.

وی آخرین شهردار شورای منحل شده سوم رشت بود که با روی کار آمدن شورای چهارم جای خود را به خلیلی داد و اکنون همین شورا او را به صندلی شهرداری بازگرداند!

در دوران پیشین شهرداری ثابت قدم ، شهرداری رشت با بحران های فراوانی مواجه بود که عمده ترین آنرا کمبود منابع مالی را می توان ذکر کرد.

وضعیتی که باعث شد بسیاری از پروژه های عمرانی و حتی خدمات شهری بر روی زمین بماند! بنابراین آیا حالا ثابت قدم همان روش های پیشین شهرداری خود را بکار خواهد بست و یا طرحی نو در خواهد انداخت !

یافتن پاسخ این پرسش مهم و اساسی به زمان زیادی نیاز نخواهد داشت.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه