زمان بارگزاری این صفحه: 8:53 AM UTC

رونمایی از نشریه جامع ستارگان گیل

صدای گیلان – شماره اول نشریه ستارگان گیل،پیش از برگزاری کنگره شهدای دانشجوی گیلان چاپ شد.

صدای گیلان/ شماره اول نشریه ستارگان گیل،پیش از برگزاری کنگره شهدای دانشجوی گیلان منتشر و در سطح دانشگاه ها و شهرها توزیع شد.

نشریه جامع ستارگان همزمان با برگزاری کنگره شهدای دانشجوی استان در روز 28 بهمن ماه رونمایی می شود.

به گزارش ایسنا ، این نشریه از بخش های مختلف شامل زندگی به سبک شهدا، یک سبد لبخند، دانشجو یعنی…، جای خالی تو در روزهای من، یک خاطره و بخش های مختلف شامل وصیت نامه و سجایای اخلاقی شهداست.

در این نشریه،مطالب جامعی با معرفی اجمالی تمامی شهدای دانشجوی گیلان درنظر گرفته شده است که به عنوان گام نخست سند جامع شهدای دانشجوی گیلان محسوب می گردد.

این نشریه به همت بسیج دانشجویی دانشگاههای استان و ستاد کنگره شهدای دانشجوی گیلان تدوین شده است.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه