زمان بارگزاری این صفحه: 2:28 PM UTC

رییس شورای رودسر؛ 2 میلیارد تومان اعتبار برای دفع آبهای سطحی رودسر نیاز است.

صدای گیلان – اسماعیل صفری گفت: برای اجرای پروژه دفع آب های سطحی دو شهرک شهید رجایی واحمد آباد رودسر به 2 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش صدای گیلان، رییس شورای شهر رودسر افزود : در این دو شهرک حدود 1000 خانوار سکونت دارند که در هنگام بارندگی، اهالی در رفت و آمد خود با مشکل جدی مواجه می شوند ، لذا لازم است این طرح عملیاتی شده و بودجه آن از دستگاه های دولتی تامین شود.

صفری یادآور شد :با توجه به شرایط کنونی ،لوله گذاری و اجرای  شبکه دفع آب های سطحی، کمک زیادی  به اسایش ساکنین منطقه می کند.

وی تاکید کرد ؛ با وجود رودخانه حسین آباد درضلع غربی منطقه با عملیاتی کردن این پروژه می توان مشکلات موجود را به نحو شایسته ای مرتفع کرد.

محمد حسین زاده دیگر عضو شورای رودسر نیز گفت : در حال حاضر تعدادی از کوچه ها و خیابانهای شهرک شهید رجایی زیرسازی و کار آسفالت در آنها به پایان رسیده و بقیه مسیرها نیز در شرف اقدام است.

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه