زمان بارگزاری این صفحه: 4:49 AM UTC

زندگی در مدار زمین + تصاویر

صدای گیلان؛تصاویر جذاب و شگفت انگیزی که فضانورد السکاندر گرست در طول مدت ماموریتش در مدار زمین گرفته است را مشاهده می کنید.در این تصاویر جدا از مشاهده خود گرست در هنگام فعالیت ،مناظر شگفت انگیزی از زمین را نیز از زاویه بیرون خواهید دید.

تصاویر جذاب و شگفت انگیزی که فضانورد السکاندر گرست در طول مدت ماموریتش در مدار زمین گرفته است

تصاویر جذاب و شگفت انگیزی که فضانورد السکاندر گرست در طول مدت ماموریتش در مدار زمین گرفته است

زندگی در مدار زمین-صدای گیلان

زندگی در مدار زمین-صدای گیلان2

زندگی در مدار زمین-صدای گیلان3

زندگی در مدار زمین-صدای گیلان4

زندگی در مدار زمین-صدای گیلان5

زندگی در مدار زمین-صدای گیلان6

زندگی در مدار زمین-صدای گیلان7

زندگی در مدار زمین-صدای گیلان8

زندگی در مدار زمین-صدای گیلان10

زندگی در مدار زمین-صدای گیلان11

زندگی در مدار زمین-صدای گیلان12

زندگی در مدار زمین-صدای گیلان13

زندگی در مدار زمین-صدای گیلان14

کلیدواژه ها: ، ،


عناوین ویژه