زمان بارگزاری این صفحه: 6:45 PM UTC

ساخت و ساز غیر مجاز به نفع شهرداری و سازنده است.

نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان ؛ساخت و سازهای غیر مجاز به شکل بی رویه ای در این سالها در گیلان افزایش یافته است و هر روز بر تعداد انها افزوده میشود و نظام مهندسی به تنهایی موفق به جلوگیری از این روند نیست.

ایرج پور نصیری گفت:متاسفانه روند ساخت و ساز غیر مجاز به شکل بی رویه ای در استان گیلان در حال افزایش است.

به گزارش  صدای گیلان؛ نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان ادامه داد؛ساخت و سازهای غیر مجاز به شکل بی رویه ای در این سالها در گیلان افزایش یافته است و هر روز بر تعداد انها افزوده میشود.

وی تصریح کرد ، تمام تلاش ها برای جلوگیری از این روند ناموفق بوده است و نظام مهندسی ساختمان به تنهایی نمی تواند کاری به جلو ببرد و تمام نهادهای نظارتی و مرتبط باید همسو با نظام مهندسی در راستای جلوگیری و پایان بخشی به این روند مخرب گام بردارند.

پور نصیری ادامه داد ، کمیسیون ماده 100 عامل بازدارندگی ندارد و در نهایت این سازنده است که عملا منافع زیادی نصیبش میشود و ناگفته نماند که شهرداری هم درامد خوبی در قِبَل جرایم این تخلفات نصیبش می شود.

نایب رییس نظام مهندسی در پایان یاد اور شد ،معرفی مهندس ناظر پس از وقوع تخلف به شورای انتظامی دردی را دوا نمی کند کما اینکه ناظر نفعی از این ساخت وسازها نمی برد و کلی مسولیت قانونی هم بر عهده اش بوده که  باید پاسخگو باشد و حتی در محاکم  قضایی هم گاهی مشمول محکومیت و مجازات می شود.

 

 

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه