زمان بارگزاری این صفحه: 12:53 PM UTC

ساعات كاردر گمرك مرزي بندر آستارا ۱۲ ساعته شد

صدای گیلان – ساعات کار گمرک مرزی بندر استارا از 10 ساعت به 12 ساعت افزایش پیدا کرد

مدير كل گمرك آستارا در این خصوص  گفت :با توجه به افزايش حجم عمليات ترانزيت خارجي و صادرات در ماههاي پايان سال و به منظور تسهيل و تسريع در امر صادرات و واردات ، اداره كل گمرك آستارا با پيگيري ها و توافق با گمرك مرزي آستاراي كشور آذربايجان و مرزباني دو كشور ساعات كاررا افزايش و دواير درب مرزي و درب خروج ازساعت ۸صبح تا ۸ شب يكسره خدمات به اربابان رجوع ارايه مي نمايند .

گمرک مرزی بند رآستارا

حميدرضا محمدي افزود: اين توافق بر اساس پروتكل منعقده بين دو كشور مي باشد كه تا پايان سالجاري ادامه خواهد داشت. به نظر مي رسد اين اقدامات مقدمه اي براي ۲۴ ساعته شدن فعاليت هاي گمركي در مرز آستارا باشد كه اخيراً مورد درخواست هردو كشور همسايه در ديدارهاي رسمي روساي گمركات طرفين بوده ودر حاشيه نهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و آذربايجان در باكو مطرح شده بود.

گفتنی است  است قبلاًساعت فعاليت گمرك مرزي آستارا از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر بوده است.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه