زمان بارگزاری این صفحه: 10:39 PM UTC

سال 93 چند رسانه مجوز فعالیت دریافت کردند؟

هیات نظارت بر مطبوعات در سال 93 و در حالیکه جلسات آن به صورت منظم و با حضور دائمی وزیر ارشاد برگزار شد، مجموعا بیش از هزار و صد مجوز صادر کرد.

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، از مجموع 1160 رسانه که مجوز فعالیت دریافت کردند، تعداد 701 رسانه در حوزه مکتوب، 432 مجوز در حوزه رسانه های برخط و 27 رسانه برای انتشار بصورت لوح فشرده پروانه انتشار دریافت کردند.

 

بنابر این گزارش بدون احتساب استان تهران با دریافت 442 مجوز، استان های قم، خراسان رضوی و مازندران با دریافت 54، 48 و 36 پروانه انتشار بیشترین پروانه انتشار را به خود اختصاص دادند.

 

تفکیک رسانه های مکتوب از حیث دوره انتشار نیز بدین ترتیب بوده که از مجموع 701 رسانه، 5 روزنامه، 25 هفته نامه، 36 دو هفته نامه، 234 ماهنامه، 48 دوماهنامه، 279 فصلنامه، 71 دوفصلنامه و 3 رسانه برای انتشار بصورت سالنامه مجوز دریافت کردند.

 

همچنین از مجموع 432 مجوز برای رسانه های برخط، 4 مجوز در حوزه خبرگزاری ها و 428 مجوز در حوزه پایگاه های خبری صادر شد.

 

بنابراین گزارش، در سال 92 مجموعا برای 726 رسانه پروانه انتشار صادر شده است که از این تعداد، 204 پروانه مربوط به شش ماهه اول و 522 پروانه مربوط به شش ماهه دوم سال 92 است.

 

ضمن آنکه از مجموع 726 مجوز سال گذشته، 584 رسانه در حوزه رسانه های مکتوب، 118 رسانه در حوزه رسانه های برخط و 24 رسانه برای انتشار بصورت لوح فشرده پروانه انتشار دریافت کردند.

 

مقایسه آماری این گزارش در سالهای 92 و 93 ضمن اشاره به توجه ویژه هیات نظارت بر مطبوعات در دولت یازدهم به صدور مجوز برای فعالیت رسانه ها، از عنایت ویژه اعضای هیات بر مطبوعات به رسانه های برخط حکایت دارد.

 

در حالیکه در 6 ماهه اول سال گذشته تنها برای 37 رسانه برخط مجوز صادر شد، در 6 ماهه دوم این سال برای 81 رسانه و در سال 93 برای 432 رسانه برخط پروانه انتشار صادر شد. به عبارت دیگر در طول یک و نیم سال گذشته و با استقرار دولت یازدهم، مجموعا 513 رسانه برخط از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت دریافت کردند.

 

شایان ذکر است کلیه جلسات هیات نظارت بر مطبوعات از ابتدای دولت یازدهم تا کنون با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده است.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ،


عناوین ویژه