زمان بارگزاری این صفحه: 9:13 AM UTC

سامانه ۱۵۰۴؛ دریافت گزارش تخلفات جنگلی

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری از راه اندازی سامانه ۱۵۰۴ برای دریافت گزارش های مردمی درباره آتش سوزی ، تخلف و تصرفات جنگلی در کشور خبر داد.

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری از راه اندازی سامانه ۱۵۰۴ برای دریافت گزارش های مردمی درباره آتش سوزی ، تخلف و تصرفات جنگلی در کشور خبر داد.

 
خدا کرم جلالی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور حداکثر تلاش خود را در جهت حفاظت و احیای این منابع طبیعی به عنوان امانت گذشتگان و سرمایه آیندگان بکار گرفته است تا با مشارکت مردمی و جوامع محلی ؛ راهبردهای اساسی جامع نگر را در ارتقای فرهنگ حفظ و احیای پایدار جنگل ها نهادینه کند.

 
وی افزود: همه مردم احساس مسئولیت شدیدی نسبت به منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع دارند و از آنجایی که آتش سوزی ها به عنوان یکی از دغدغه ها مهم است، علاوه بر اقدامات جنگلبانان در کنترل بموقع اتش سوزی، سامانه ای برای دریافت گزارش های مردمی راه اندازی شده است.

 
وی با تاکید بر فرهنگسازی در زمینه حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی افزود: در زمینه قاچاق چوب و نیز برداشت های بی رویه از عرصه های جنگلی هم مردم می توانند به سامانه ۱۵۰۴ اطلاع دهند تا یگان حفاظت ما بتواند در اسرع وقت آنها را تعقیب و رسیدگی کند.

 

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه