زمان بارگزاری این صفحه: 3:39 PM UTC

سایت انتخاب رفع فیلتر شد

صدای گیلان – سایت «انتخاب» (Entekhab.ir) با دستور قاضی محمدی کشکولی ریاست شعبه 79 کیفری استان تهران رفع فیلتر شد.

صدای گیلان / به گزارش امید، انتخاب 9 مهر ماه 1393 به دلیل تعداد زیادی شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی فیلتر شده بود.
این سایت پس از نود روز رفع فیلتر شده است.
شاکی اصلی سایت انتخاب دولت بود. برخی نمایندگان مجلس همچون علی مطهری فیلترینگ این سایت را غیر قانونی اعلام کردند.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه