زمان بارگزاری این صفحه: 2:14 PM UTC

سایت انتخاب مجرم شناخته شد.

صدای گیلان – هیات منصفه مطبوعات سایت انتخاب را مجرم دانست.

جلسه رسیدگی به پرونده‌های سایت «انتخاب»، مجله «مهرنامه» و سایت «صراط نیوز» در شعبه‌ 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

پرونده سایت «انتخاب» به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت و هیات منصفه مطبوعات اعلام کرد که این سایت مجرم است و مستحق تخفیف نیست.

رسیدگی به پرونده ماهنامه «مهرنامه» نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل عدم حضور متهم برای رسیدگی، تجدید وقت شد.

مدیر سایت صراط‌نیوز نیز درخواست استمهال کرد و رسیدگی به آن به وقت دیگری موکول شد./ایسنا

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه