زمان بارگزاری این صفحه: 2:01 AM UTC

سرپرست اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی گیلان منصوب شد

صدای گیلان – سهیل محمدی به عنوان سرپرست جدید اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی گیلان منصوب شد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان ، متن حکم ابلاغی به شرح ذیل می باشد؛
برادر ارجمندجناب آقاي سهیل محمدي
سلام علیکم
نظر به تخصص،تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا بـه پیـشنهاد اینجانـب و موافقـت
ریاست محترم سازمان به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره حقوقی سازمان جهـاد کـشاورزي
استان گیلان تعین و منصوب می گردید .
امید است با استعانت از خداوند متعال و با بهره گیري از کلیه امکنات و استعدادهاي موجود و
تعامل و همفکري همکاران محترم در راستاي استیفاي حقـوق و منـافع سـازمان در تمـامی
عرصه ها با رعایت کامل قوانین و مقررات حاکم اقدام نمائید.
توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامی ایران و منویات دولت تدبیر و امید از
خداوند متعال خواستارم.

ضیاء فیض پور
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی گیلان

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه