زمان بارگزاری این صفحه: 10:32 PM UTC

سفر جهانگیری به گیلان/ تصاویر

صدای گیلان – تصاویر سفر معاون اول رییس جمهور و هیات همراه به گیلان

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه