زمان بارگزاری این صفحه: 2:10 PM UTC

شهردار صومعه سرا تعطیلات زمستان را در کجا می گذراند ؟

صدای گیلان – سوال اینست شهرداری صومعه سرا حق شهروند را به چه قیمتی می فروشد ؟ به کوچه ها هم که عبورت بیفتد باز می بینی بساز و بفروش ها با ریختن مصالح و شن و …هفته ها محل عبور مردم راتنگ کرده اند و شهرداری حرفی هم نمیزند ؟

صدای گیلان: نقش شهرداریها در تحقق حقوق شهروندی برهیچ کس پوشیده نیست اما نکته ای که وجود دارد این است که شهرداری ها چه نقش و وظیفه ای در مقابل شهروندان ,شهر ,حقوق شهروندی و محیط شهری دارند.
متاسفانه تاکنون درصومعه سرا ما شهردارانی داشته ایم که بیشتر تلاش خود را وقف عمران شهری و پاکیزه نمودن شهر کرده اند و کمتر به خلقیات احساسات و درون شهروندان رسیدگی و توجه کرده اند.

شهردار صومعه سرا
بطوری که می توان گفت : حقوق شهروندی حلقه مفقوده شهر صومعه سرا است و آنچه به فراموشی سپرده می شود حقوق شهروند صومعه سرایی است .
از سوی دیگر اقدامات شورای اسلامی شهر صومعه سرا که به عنوان مرجع تصمیم گیرندگان شهرداری سیاست ها و خطوط و سرفصل شهرداری ها را تصویب ,تنظیم و نظارت می کنددر هاله ای از ابهام است و مشخص نیست چه اقداماتی برای الزام شهرداری در توجه به روحیات شهروندان,شادابی مردم و زیست سالم و شاد شهروندان داشته اند و در کل برای پایداری حقوق شهروندی که منبعث از این پارامترها ست چه اقداماتی انجام داده اند, وقتی به معابر و کوچه ها می نگری می بینی خیابان ها در دست سازندگان مغازه هااست و عابر پیاده به ناچار از خیابان عبور می کند وقتی بررسی می کنی می بینی شخص سازنده با مجوز شهرداری خیابان را با داربست به مدت نامعلومی در اختیار شخصی خود قرار داده چرا که مجوز از شهرداری دارد ؟
حال سوال اینست شهرداری صومعه سرا حق شهروند را به چه قیمتی می فروشد ؟ به کوچه ها هم که عبورت بیفتد باز می بینی بساز و بفروش ها با ریختن مصالح و شن و …هفته ها محل عبور مردم راتنگ کرده اند و شهرداری حرفی هم نمیزند ؟

شورای صومعه سرا

شهرداری نقش تعیین کننده ای در نشر و گسترش حقوق شهروندی دارد .شهر حیات زنده ای دارد و باید به عنوان یک موجود زنده به آن نگریست.شهر فقط مجموعه ای از سازه ها نیست بلکه شهر ترکیبی است از انسانهایی با فرهنگ و آداب و رسوم مختلف که پیوسته در جریان است و محیط زیستی که در زندگی می کنند و امکاناتی که برای بهتر زیستن و رشد و تعالی انسان وجود دارد.واقعیت مسله این است امروزه معیار شهردار موفق به کسی داده می شود که چقدر در شادی و بهتر زیستن شهروندان نقش آفرینی کرده است و چه میزان امید به آینده برای آنها فراهم نموده است.
چه میزان از بحرانها و آسیب های شهری را درمان و حل کرده است.آسودگی شهروندان چقدر رشد داشته است.مصیبت های شهری چه میزان کاسته شده است نه اینکه چه تعداد پل و اتوبان ایجاد شده باشد اگرچه این امر هم برای شهر مفید است اما نکته این است که مخاطبین شهرداری مردم یا شهروندان هستند نه ساختمانها و سازه های شهر.

شهر صومعه سرا

لذا ملاحظه می گردد شهر نیازمند توجه و رسیدگی فوری به شهروندان است .شهر ها محیط های زنده ای دارند که نیازمند توجه و رسیدگی خاص است .
شهروندان صومعه سرا یی در گفتگو با خبرنگار ما به تصرف خیابان نزدیکی بانک مسکن در خیابان برشنورد اشاره می کنند و می گویند شهرداری صومعه سرا نه تنها اجازه بستن خیابان وکوچه ها را به بساز و بفروش ها می دهد بلکه برایشان درختان کاشته شده در جلوی مغازه را بریده و به بهانه پوسیدگی فضای سبز رااز بین می برند .

برخی معتقدند شهردار صومعه سرا به تعطیلات زمستانی رفته است ؟ براستی شهرداری صومعه سرا تا چه میزان در تحقق حقوق شهروندی نقش آفرینی کرده است ؟ آیا فقط نهاد ناظر بر ساخت و سازها هستند یا موثر در نحوه ی چیدمان شهری با رعایت زیبایی معماری در حفظ روحیه ی شهروندان هم هستند و موثر در حقوق شهروندی آنان.
در این بین شوراهای اسلامی شهر چه وظایفی در قبال حقوق شهروندی دارند؟آیا فقط ناظر بر شهرداری و دخل و خرج آن هستند یا موثر در تدوین وو تصویب مصوبات و مقرراتی در الزام شهرداری به ایفای حقوق شهروندی هم هستند.؟وارن نیوز

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ،


عناوین ویژه