زمان بارگزاری این صفحه: 7:49 PM UTC

شورای رشت در بزنگاه اعتماد یا عدم اعتماد مردم به آنها

تغییر مداوم و مکرر شهرداران رشت باعث خستگی شهر و شهروندان شده و امید است که شورای چهارم رشت این بار با دقت و کنکاش بیشتری دست به انتخاب شهرداری بزنند که موجب توسعه شهر شده و با تداوم در کار و مدیریت خاطره تلخ شهرداران فصلی را از ذهن مردم پاک کند.

صدای گیلان – عباس سعادتمند:  یکی از جنجالی ترین حکایت های  خبری و رسانه ای در استان گیلان به شهرداری و البته شورای رشت اختصاص دارد.از موضوع انحلال شورای سوم تا عزل زود هنگام خلیلی در شورای چهارم تا تلاش عده ای از اعضای شورای برای جلوس به صندلی شهرداری کلانشهر رشت و دیگر مسایل حاشیه ای حول این موضوع.البته در این مجال قصد طرح مبسوط این موارد را نداریم ،چرا که در رسانه های محلی گیلان و حتی کشوری به دفعات به ان پرداخته شده است.

پس از عزل خلیلی سوال مشخصی مطرح شد که، شهردار بعدی رشت کیست و گمانه زنی هایی و البته شیطنت هایی هم از طریق برخی رسانه های خاص محلی صورت گرفت ،ولی ذهن شهروندان رشت اکنون به همین موضوع درگیر است که شهردار رشت چه زمانی انتخاب خواهد شد، با چه دقت و مکانیسمی و ایا باز چون گذشته سرنوشت شهردار اینده نیز چون اسلاف خود ،زمان کوتاهی بر مسند خواهد نشست و سپس برکنار خواهد شد؟

به نظر می رسد خود اعضای شورای چهارم حساسیت این موضوع را بیش از هر کسی درک باشند که  طاقت شهر رشت و شهروندانش طاق شده است و این جدالهای قدرت مابانه و فرصت طلبانه ،زمینه های توسعه و پیشرفت شهر رشت را سد کرده و مشکلات زیادی برای مردم بوجود آورده است.

آنگونه که عباس صابر به خبرگزاریها گفته ؛ شهردار رشت در مهلت قانونی مشخص خواهد شد و اعضای شورا در حال برسی و رایزنی برای انتخاب بهترین گزینه هستند. و اینکه 15 عضو شورا هر یک نظرات متفاوتی دارند .این سخن رییس شورا در نگاه نخست می تواند باعث دلگرمی باشد ولی چند نکته در این باب قابل طرح کردن است ؛

نخست؛ بارها از طرف اعضای شورا این مورد مطرح شده است که ،برخی از اعضای شورا آمادگی خود را برای شهردار شدن اعلام کرده اند .حال سوال اینجاست که چنین افرادی چگونه می توانند به شکل بی طرفانه در روند انتخاب یک شهردار کاردان و توانا کمک حال باشند.ایا منافع و اشتیاق شخصی باعث اختلال در این روند نخواهد شد.؟

دوم؛ شهردار قبلی را هم همین شورا انتخاب کرده بود که کمتر از یکسال برکنار شد ،حال چه تظمینی وجود دارد که همین اتفاق برای شهردار انتخابی بعدی نیفتد.مساله مهمی که شورای چهارم از ان غفلت کرد یا شاید هم طفره رفت این بود که، به شکل شفاف و مشخص برای مردم توضیح ندادنند که چرا شهردار انتخابی خودشان ،زودهنگام برکنار شد و چرا چنین بی دقتی ای صورت گرفت و حال چه چیزی نسبت به قبل فرق کرده است. این حق شهروندان رشت است که حقایق را بدانند و حتی شورا متاسفانه به برخی از سوالات مهم مطرح شده در جلسه استیضاح از طرف شهردار که نشان از کم کاری شورا داشت پاسخ نداد.

سوم؛در خلال طرح استیضاح خلیلی ،برخی اعضای شورا به یکدیگر اتهاماتی مبنی بر منفعت طلبی و فرصت طلبی و پگیر منافع شخصی بودن و امثالهم زدنند. گمان عمومی بر ان است که خود اعضا بهتر از هر کس دیگری از وقایع پشت پرده خبر دارند ،پس چرا شورا برای تنویر افکار عمومی به این موضوعات وارد نشد و انها را روشن نکرد و مهم تر از ان ،آیا این اختلافات  در روند انتخاب شهردار جدید تاثیر گذار نخواهد بود.و به شکل خلاصه ؛اعضای شورا تا چه حد در روند این انتخاب با هم هماهنگ و منسجم عمل می کنند تا اتخاب بهتری صورت بگیرد.

به هر سان ،تغییر مداوم و مکرر شهرداران رشت باعث خستگی شهر و شهروندان شده و امید است که شورای چهارم رشت این بار با دقت و کنکاش بیشتری دست به انتخاب شهرداری بزنند که موجب توسعه شهر شده و با تداوم در کار و مدیریت خاطره تلخ شهرداران فصلی را از ذهن مردم پاک کند. عملکرد شورا در انتخاب شهردار جدید میزان قدرت و توانایایی اش را در مقام مدیریت کلانشهر رشت نشان خواهد داد و به نوعی شورای رشت اکنون در بزنگاه اعتماد یا عدم اعتماد شهروندان به انها قرار دارد.

کلیدواژه ها: ، ، ،


عناوین ویژه