زمان بارگزاری این صفحه: 8:27 AM UTC

صابر:سال 94، سال پرباری برای رشت خواهد بود.

رییس شورای شهر رشت، با تاکيد بر اينکه سال 94 علاوه بر مشکلات اقتصادي در سطح ملي سال پرباري براي کلانشهر رشت خواهد بود تصريح کرد: در سال 94 مطالعات امسال شورا اجرايي مي شود و مردم بهبود خدمات شهري را لمس خواهند کرد.

به گزارش صدای گیلان ، رئيس شوراي  اسلامی شهر رشت، با حضور در نشست مشترک شهرداران کلانشهرها و روساي شوراهاي اسلامي شهر که صبح امروز هفدهم آذرماه در اصفهان برگزار مي شود، از آمادگي شهرداري رشت براي واگذاري 100 فرصت سرمايه گذاري به بخش خصوصي خبر داد.

عباس صابر با بيان اينکه بودجه 94 شهرداري رشت با اولويت اقتصاد مقاومتي تدوين مي شود، گفت: 100 فرصت سرمايه گذاري رشت آماده واگذاري به بخش خصوصي است.

در اين نشست که در هتل کوثر اصفهان و به ميزباني شهرداري اين شهر برگزار مي شود، قاليباف شهردار تهران و روساي شوراهاي اسلامي و شهرداران 15 کلانشهر کشور حضور دارند.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رشت ؛ صابر در جمع شهرداران و روساي شوراهاي کلانشهرهاي کشور با بيان اينکه فشارهاي اقتصادي غرب نشان از عدم توجه نظام سلطه به حقوق بشر و حقوق شهروندي است اظهار کرد: کاهش نرخ نفت در بازارهاي جهاني فرصت را براي تقويت اقتصاد درون زا با تکيه بر توان داخلي فراهم کرده است.

رئيس شوراي شهر رشت با بيان اينکه اقتصاد مقاومتي راهبرد مقابله با تحريم هاست افزود: ملت در برابر زياده خواهي هاي غرب مي ايستد و تحريم ها تهديد هايي هستند که با سياست اقتصاد مقاومتي در ايران به فرصت تبديل مي شوند.

رئيس شوراي کلانشهر رشت با بيان اين که رشت شهر نخستين هاست گفت: شوراي اسلامي دوره چهارم کلانشهر رشت سال 93 را به مطالعه، مشاوره و بررسي دقيق مشکلات و موانع توسعه رشت اختصاص داده و با رويکردي علمي و همکاري دانشگاه ها توانسته در بسياري از امور از جمله زيست محيطي، وضعيت رودخانه ها و فاضلاب هاي شهري، سرمايه گذاري و فرهنگي و اجتماعي به مطالعاتي کاربردي و راهبردي دست يابد.

صابر با تاکيد بر اينکه سال 94 علاوه بر مشکلات اقتصادي در سطح ملي سال پرباري براي کلانشهر رشت خواهد بود تصريح کرد: در سال 94 مطالعات امسال شورا اجرايي مي شود و مردم بهبود خدمات شهري را لمس خواهند کرد.

وي با بيان اينکه رشت داراي بيش از 100 فرصت سرمايه گذاري در حوزه شهري است اظهار کرد: از سرمايه گذاران داخلي و خارجي دعوت مي کنيم که با توجه به نگاه کلان شوراي چهارم در حوزه سرمايه گذاري از اين فرصت طلايي استفاده کنند.

رئيس شوراي اسلامي شهر رشت با اشاره به کرسي هاي ملي شوراي چهارم در کميسيون هاي تخصصي خاطرنشان کرد: شوراي رشت افتخار حضور در چهار کميسيون تخصصي کلانشهرها و عضويت در هيئت رئيسه کميسيون ها را دارد و براي ارتقاي قوانين توسعه شهري تلاش مي کند.

عباس صابر

کلیدواژه ها: ، ، ،


عناوین ویژه