زمان بارگزاری این صفحه: 10:48 AM UTC

صدور مجوز انتشار 19 نشریه و 22 پایگاه اطلاع رسانی

صدای گیلان – هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 19 نشریه و 22 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 19 نشریه و 22 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.

به گزارش  صدای گیلان به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه مورخ 93/12/11 هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 19 نشریه و 22 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 16 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

1

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی لنگه خبر

مرادی – خضرا

مرادی – خضرا

_____

_____

2

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اسوه خبر

حیدری – محمد رضا

حیدری – محمد رضا

_____

_____

3

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی محک خبر

احمدی – علی

احمدی – علی

_____

_____

4

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی حلال جهانی

موسسه بین المللی گسترش تجارت حلال جهان

فخاری – عبدالحسین

_____

_____

5

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نانو فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خمات بهداشتی درمانی زابل

سپهری – زهرا

_____

_____

6

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نسیم قاین

مسلمانزاده – نصرت

مسلمانزاده – نصرت

_____

_____

7

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی پژوهشهای تطبیقی قرآن و حدیث

انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

شاه علی فردرویی – احمد

_____

_____

8

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مرجع سخت افزار

پناهی – افسانه

پناهی – افسانه

_____

_____

9

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی والیبال ایران

یوسفی – علیرضا

یوسفی – علیرضا

_____

_____

10

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ارک خبر

اشراقی – محمد

اشراقی – محمد

_____

_____

11

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی باشگاه فضایی

کریم پور – حمید رضا

کریم پور – حمید رضا

_____

_____

12

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تراز خبر

سلیمانی – وحید رضا

سلیمانی – وحید رضا

_____

_____

13

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتیLife Pure

دانشگاه مجازی المصطفی

قنبری آلانق – محسن

_____

_____

14

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی جامعه خبر

کسایی زادگان مهابادی – سید هادی

کسایی زادگان مهابادی – سید هادی

_____

_____

15

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آوای موسیقی

آخوندی اصل – امیر

آخوندی اصل – امیر

_____

_____

16

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی وید

آخوندی اصل – امیر

آخوندی اصل – امیر

_____

_____

17

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دژپل خبر

چرخ آبی – علیرضا

چرخ آبی – علیرضا

_____

_____

18

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار خودرو

سخایی – ندا

سخایی – ندا

_____

_____

19

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی برآیند اقتصاد

صادق الحسینی- سید محمد

صادق الحسینی- سید محمد

_____

_____

20

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هراز نو

نصیری آملی – روزبه

نصیری آملی – روزبه

_____

_____

21

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سروستان ما

همتی سروستانی – سجاد

همتی سروستانی – سجاد

_____

_____

22

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی

Journal Of Applied Research In Water And Wastewater

دانشگاه رازی

زینتی زاده – علیرضا

_____

_____

23

کریمه

طالب علی – حسین

طالب علی – حسین

استان قم

ماهنامه

24

آذر خبر

قاسمی – نوروز

قاسمی – نوروز

استان آذربایجان شرقی

ماهنامه

25

تفکر تعاون

فرهنگیان – بهروز

فرهنگیان – بهروز

سراسری

فصلنامه

26

کتاب گزار

موسسه اموزش عالی حوزه علمیه اصفهان

مظاهری تهرانی – محمد حسن

سراسری

فصلنامه

27

دور دنیا

نظری مهر – زهرا

نظری مهر – زهرا

سراسری

ماهنامه

28

مطالعات فقه معاصر

موسسه فرهنگی و هنری مفتاح کرامت

راثی ورعی – سید جواد

سراسری

دوفصلنامه

29

نسیم زندگی

فعالی – محمد تقی

فعالی – محمد تقی

سراسری

دوفصلنامه

30

پژوهشنامه امامیه

نواب – سید ابوالحسن

نواب – سید ابوالحسن

سراسری

دوماهنامه

31

اوقات خوش

قدیمی – محمد رضا

قدیمی – محمد رضا

سراسری

دوهفته نامه

32

Iranian Journal Of School Health

مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

باقری لنکرانی – کامران

سراسری

فصلنامه

33

Women s Health Bulletin

مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

باقری لنکرانی – کامران

سراسری

فصلنامه

34

اعتبار شهر

گندم کاری – حسین

گندم کاری – حسین

سراسری

ماهنامه

35

صراط مستقیم

شجری – محمد حسین

شجری – محمد حسین

سراسری

ماهنامه

36

سیبه

دهقان – امیر

دهقان – امیر

استان اصفهان

ماهنامه

37

هنر معاصر

امیری – داود

امیری – داود

استان تهران

دوماهنامه

38

روز دهم

وافی – مرتضی

وافی – مرتضی

سراسری

ماهنامه

39

ترانسفورماتور

آقایی فر – آرش

آقایی فر – آرش

سراسری

فصلنامه

40

تدبیر سرمایه

افسر – امیر

افسر – امیر

سراسری

ماهنامه

41

روماک

دماوندی – سارا

دماوندی – سارا

استان مازندران

دوماهنامه

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه