زمان بارگزاری این صفحه: 2:28 AM UTC

صدور مجوز انتشار 73 نشریه و 12 پایگاه اطلاع رسانی

صدای گیلان – هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 73 نشریه و 12 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 73 نشریه و 12 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.

به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه مورخ 4/12/93 این هیات شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 73 نشریه و 12 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای  تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 26 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش صدای گیلان، ماهنامه گیلار به صاحب امتیازی و مدیر مسولی هادی رستمی و ماهنامه پیام انزلی  به صاحب امتیازی و مدیر مسولی کریم اله شعبانی دو نشریه ای هستند که از استان گیلان موفق به اخذ مجوز شده و در لیست زیر قرار دارند.

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

1

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هفت دریا

غربالی مقدم – یونس

غربالی مقدم – یونس

_____

_____

2

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آوای سینا

قادری دانشمند- پروین

قادری دانشمند- پروین

_____

_____

3

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صدای رسانه

رضایی –حمید رضا

رضایی –حمید رضا

_____

_____

4

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی جلفا بازار

ذاکری – مهدی

ذاکری – مهدی

_____

_____

5

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار جامع شهرستان میامی

مهدیان – رضا

مهدیان – رضا

_____

_____

6

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ونگ

مقدسی – اکبر

مقدسی – اکبر

_____

_____

7

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی حمایت از فیلم کوتاه مستقل

یارمحمدی – مهدی

یارمحمدی – مهدی

_____

_____

8

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی رباط خبر

محبی – آرش

محبی – آرش

_____

_____

9

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی یاران 313

مدرسی یان منش- داود

مدرسی یان منش- داود

_____

_____

10

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نقطه اوج

ایزدی بیدانی – احمد

ایزدی بیدانی – احمد

_____

_____

11

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبر مازندران

کار در بالا دهی – ذبیح اله

کار در بالا دهی –ذبیح اله

_____

_____

12

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی افق آذربایجان

جعفری – منوچهر

جعفری – منوچهر

_____

_____

13

همدان امروز

شهابی – الهام

شهابی – الهام

استان همدان

ماهنامه

14

معماری ویلا

ابو طالبی –امیر عباس

ابو طالبی –امیر عباس

سراسری

فصلنامه

15

پیوند هفت دریا

غربالی مقدم – یونس

غربالی مقدم – یونس

سراسری

ماهنامه

16

قیمت

شجاع الدینی – بهنام

شجاع الدینی – بهنام

استان کرمان

ماهنامه

17

ئیسفا

مامی – ملک

مامی – ملک

استان ایلام

ماهنامه

18

پیام انزلی

شعبانی –کریم اله

شعبانی –کریم اله

بندر انزلی

(محلی گیلان)

ماهنامه

19

سفیر الوند

قادری دانشمند- پروین

قادری دانشمند- پروین

استان همدان

ماهنامه

20

Annals Of Anesthesiology & Critical Care

هاشمیان –سید محمد رضا

هاشمیان –سید محمد رضا

سراسری

فصلنامه

21

آفتاب البرز

رضایی –حمید رضا

رضایی –حمید رضا

استان البرز

ماهنامه

22

بهشت کویر

درینی – ایمان

درینی – ایمان

استان کرمان

ماهنامه

23

ایمنی غذا

شکری – انعام

شکری – انعام

سراسری

دو ماهنامه

24

نیاز بازار

فیصلی – شمسی

هوشمند – مازیار

استان بوشهر

ماهنامه

25

افق توسعه

آخوندی – حسن

آخوندی – حسن

استان سمنان

ماهنامه

26

رستاک

غلام ابوالفضل – محمد

غلام ابوالفضل – محمد

استان البرز

ماهنامه

27

معارف علوی

عندلیب – حسین

عندلیب – حسین

سراسری

دو فصلنامه

28

گیلار

رستمی – هادی

رستمی – هادی

استان گیلان

ماهنامه

29

شیرکوه

احمدیان – علی

احمدیان – علی

استان یزد

ماهنامه

30

روند های نو در روان شناسی

امیری مجد – مجتبی

امیری مجد – مجتبی

سراسری

فصلنامه

31

طیب

ضیایی – حمیدرضا

ضیایی – حمیدرضا

سراسری

ماهنامه

32

خانه هنرمندان ایران

موسسه فرهنگی خانه هنرمندان ایران

سرسنگی – مجید

سراسری

ماهنامه

33

همای صنعت

علیرضایی – منوچهر

علیرضایی –منوچهر

استان خوزستان

ماهنامه

34

مرهم ناب

ماه بانو مهناز– معصوم زاده

ماه بانو مهناز –معصوم زاده

سراسری

ماهنامه

35

پیام شهروند

خرم – سید محمد

خرم – سید محمد

استان تهران

ماهنامه

36

آبانگاه

آمره ئی- عزت اله

آمره ئی- عزت اله

استان مرکزی

ماهنامه

37

جریان امروز

موسسه خدمات مشاوره ای و پژوهش های آستان قدس رضوی

حسین زاده ملکی – صادق

استان خراسان رضوی

ماهنامه

38

International Journal Of Advanced Urban Research

موسسه مطالعات راهبردی مانا شهران

موسوی – میرسعید

سراسری

فصلنامه

39

ماناشهران

موسسه مطالعات راهبردی مانا شهران

موسوی – میرسعید

سراسری

فصلنامه

40

شهرسازی اسلامی

موسوی – میرسعید

موسوی – میرسعید

سراسری

فصلنامه

41

راهبرد ارتباطات

محبی – آرش

محبی – آرش

سراسری

فصلنامه

42

ماهان شمال

ربیع پور – علی

ربیع پور – علی

استان مازندران

ماهنامه

43

فرشته کوچولو

شریفی خیابانی آذر- سوین

شریفی خیابانی آذر- سوین

تبریز

(محلی آذربایجان شرقی)

ماهنامه

44

برسومه

شایسته فر – مهناز

شایسته فر – مهناز

سراسری

ماهنامه

45

تحقیقات کاربردی زیست محیطی

غیرتی آرانی – لیلا

غیرتی آرانی – لیلا

سراسری

فصلنامه

46

دیار ترشیز

نجبایی – اکرم

نجبایی – اکرم

بردسکن

(محلی خراسان رضوی)

ماهنامه

47

تعلیم و تربیت خانواده

دانشگاه گیلان

اصغری – فرهاد

سراسری

فصلنامه

48

آوای قلم

نوید پناه توپکانلو – عباس

نوید پناه توپکانلو – عباس

قوچان

(محلی خراسان رضوی)

هفته نامه

49

دستاورد صنعت

آقایی کاکرودی –سید مهدی

آقایی کاکرودی –سید مهدی

سراسری

فصلنامه

50

سرلوحه

ایزدی بیدانی- احمد

ایزدی بیدانی- احمد

استان کرمان

ماهنامه

51

خوشه های طلایی

دولتی – مجتبی

دولتی – مجتبی

استان کرمان

ماهنامه

52

چهلستون قزوین

رشوند – فرهاد

رشوند – فرهاد

استان قزوین

ماهنامه

53

اقتصاد و سرمایه

آموزگار – شهرام

آموزگار – شهرام

استان اردبیل

ماهنامه

54

نسل چهارم

فاتح – مسعود

فاتح – مسعود

سراسری

ماهنامه

55

بانوی امروز

غلامی – رضا

غلامی – رضا

سراسری

فصلنامه

56

تعلیم و تربیت خانواده

دانشگاه گیلان

اصغری – فرهاد

سراسری

فصلنامه

57

دو نیمه سیب

صادقی –محمد صادق

صادقی –محمد صادق

سراسری

فصلنامه

58

بهبود کیفیت

ابوالقاسمی – صدرالله

ابوالقاسمی – صدرالله

منطقه ای

(تهران، قم، لرستان، مرکزی، همدان)

فصلنامه

59

دانش و آموزه های حقوق قضایی

پور جویباری– محمد حسین

پور جویباری– محمد حسین

سراسری

ماهنامه

60

معمار معاصر

رضوی – الهام

رضوی – الهام

سراسری

فصلنامه

61

راه توسعه پارس

حسینی –سید عباس

حسینی –سید عباس

سراسری

فصلنامه

62

آذریورد

حسینی پته خور – فریدون

حسینی پته خور – فریدون

استان اردبیل

ماهنامه

63

نسیم زاهدان

رخشانی زاده- عبدالعلی

رخشانی زاده- عبدالعلی

استان سیستان و بلوچستان

ماهنامه

64

نسیم وصال

جعفری- معصومه

جعفری- معصومه

استان فارس

ماهنامه

65

هشت بندی

بهرامی نژاد- عبدالرسول

بهرامی نژاد- عبدالرسول

میناب

(محلی هرمزگان)

ماهنامه

66

سلامت محیط و کار

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

حضرتی – صادق

سراسری

فصلنامه

67

خبرنامه اردبیل

نصیری ینکجه – فاطمه

نصیری ینکجه – فاطمه

استان اردبیل

ماهنامه

68

صلابت

موسوی کیاسری- سید حسن

موسوی کیاسری- سید حسن

استان مازندران

ماهنامه

69

بوخچا

عبداله زاده – مجید

عبداله زاده – مجید

استان آذربایجان شرقی

ماهنامه

70

عمو زنجیرباف

حسن زاده – صدیقه

حسن زاده – صدیقه

سراسری

ماهنامه

71

سپهر ایرانیان

جعفری –سیده طناز

جعفری –سیده طناز

استان البرز

هفته نامه

72

برهان کوهبنان

عبدالکریمی کوهبنانی- عبدالرحیم

عبدالکریمی کوهبنانی- عبدالرحیم

استان کرمان

ماهنامه

73

ندای زاوه

مهدی زاده کاریزکی- سمیه

مهدی زاده کاریزکی- سمیه

استان خراسان رضوی

ماهنامه

74

دیده بان زاگرس

طهماسبی – هوشیار

طهماسبی – هوشیار

استان چهارمحال و بختیاری

ماهنامه

75

نسیم جهرم

خوشبویی – احمد

خوشبویی – احمد

جهرم

(محلی استان فارس)

ماهنامه

76

صدای هجرت

هجرت –محمد حسن

هجرت –محمد حسن

استان تهران

ماهنامه

77

ندای بازار

ایزدی – سعیده

ایزدی – سعیده

خرامه

(محلی استان فارس)

ماهنامه

78

پارس بوان

برزگر- فاطمه

برزگر- فاطمه

استان فارس

ماهنامه

79

تیتراژ

افشاری – حسن

افشاری – حسن

استان همدان

ماهنامه

80

طراوت زاگرس

رحیمی – حمیرا

رحیمی – حمیرا

استان چهار محال و بختیاری

ماهنامه

81

داد آفرین

ناصح – محمد

ناصح – محمد

استان تهران

ماهنامه

82

مروج اردبیل

پستی هشتجین –محمد حسن

پستی هشتجین –محمد حسن

استان اردبیل

ماهنامه

83

اقتصاد بومی

فروغی نیا – غلامرضا

فروغی نیا – غلامرضا

استان خوزستان

هفته نامه

84

سرمشق

ایزد پناه – بتول

ایزد پناه –بتول

استان کرمان

ماهنامه

85

صدف جهرم

ناطقی –محمد جلال

ناطقی –محمد جلال

استان فارس

هفته نامه

 

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه