زمان بارگزاری این صفحه: 10:44 AM UTC

صید بیش از 41تن ماهیان استخوانی در لنگرود

صدای گیلان – صید بیش از 41 تن ماهیان استخوانی در شهرستان لنگرود و تحويل 2 قطعه ماهي خاوياري به مركز تكثير و بازسازي ذخاير.

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

روابط عمومی شیلات گیلان؛ صید بیش از 41 تن ماهیان استخوانی از آغاز صید تاکنون و تحويل 2 قطعه ماهي خاوياري به مركز تكثير و بازسازي ذخاير توسط شركت تعاوني پره هاي صيادي شهرستان لنگرود .

هر ساله فصل صید ماهیان استخوانی از ۲۰ مهر ماه آغاز و تا ۱۵ فروردین سال بعد ادامه دارد؛ در شهرستان لنگرود مجموع صيد انجام شده تاكنون به ميزان 37 تن از گونه ماهي كفال و 5 تن از گونه ماهي سفيد و یک تن از ساير آبزيان شامل( انواع ماهیان سوف،کپور دریایی ، ماش، شاه کولی، کلمه، و انواع شگ ماهیان می باشد) که توسط سه شركت تعاوني پره صيادي شهرستان لنگرود واقع در منطقه چاف و چمخاله و تازه آباد صورت پذیرفته است.

با عنايت به صيد گونه هاي ارزشمند ماهيان خاوياري به تعداد 2 قطعه در طول فصل صيد بوسيله پره هاي صيادي؛ بمنظور استحصال تخم و توليد بچه ماهيان خاوياري(ماهيان صيد شده) بصورت زنده تحويل مراكز بازسازي ذخاير شيلات گرديدند.

لازم به ذکر است تعداد 218 نفر از اعضای سه پره در تلاش صیادی بوده اند و میزان فروش صید استحصال شده به مبلغ 7.565.100.000ریال معادل ( هفتصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد و ده هزار تومان) تاكنون برای صیادان زحمت کش منفعت داشته است.

ضمنا” با توجه به مقایسه آمار صید سال قبل و جاری ؛ نشاندهنده کاهش صید به میزان 15 درصد تاکنون می باشد.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه