زمان بارگزاری این صفحه: 4:11 AM UTC

صید بیش از 41تن ماهیان استخوانی در لنگرود

صدای گیلان – صید بیش از 41 تن ماهیان استخوانی در شهرستان لنگرود و تحويل 2 قطعه ماهي خاوياري به مركز تكثير و بازسازي ذخاير.

صید بیش از 41تن ماهیان استخوانی در لنگرود

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

روابط عمومی شیلات گیلان؛ صید بیش از 41 تن ماهیان استخوانی از آغاز صید تاکنون و تحويل 2 قطعه ماهي خاوياري به مركز تكثير و بازسازي ذخاير توسط شركت تعاوني پره هاي صيادي شهرستان لنگرود .

هر ساله فصل صید ماهیان استخوانی از ۲۰ مهر ماه آغاز و تا ۱۵ فروردین سال بعد ادامه دارد؛ در شهرستان لنگرود مجموع صيد انجام شده تاكنون به ميزان 37 تن از گونه ماهي كفال و 5 تن از گونه ماهي سفيد و یک تن از ساير آبزيان شامل( انواع ماهیان سوف،کپور دریایی ، ماش، شاه کولی، کلمه، و انواع شگ ماهیان می باشد) که توسط سه شركت تعاوني پره صيادي شهرستان لنگرود واقع در منطقه چاف و چمخاله و تازه آباد صورت پذیرفته است.

با عنايت به صيد گونه هاي ارزشمند ماهيان خاوياري به تعداد 2 قطعه در طول فصل صيد بوسيله پره هاي صيادي؛ بمنظور استحصال تخم و توليد بچه ماهيان خاوياري(ماهيان صيد شده) بصورت زنده تحويل مراكز بازسازي ذخاير شيلات گرديدند.

لازم به ذکر است تعداد 218 نفر از اعضای سه پره در تلاش صیادی بوده اند و میزان فروش صید استحصال شده به مبلغ 7.565.100.000ریال معادل ( هفتصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد و ده هزار تومان) تاكنون برای صیادان زحمت کش منفعت داشته است.

ضمنا” با توجه به مقایسه آمار صید سال قبل و جاری ؛ نشاندهنده کاهش صید به میزان 15 درصد تاکنون می باشد.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه