زمان بارگزاری این صفحه: 12:31 AM UTC

عباس صابر رییس جدید شورای شهر رشت

عباس صابر با اکثریت آرا رییس جدید شورای کلانشهر رشت در دومین سال فعالیتش شد.همچنین محمود باقری به عنوان نایب رییس، فاطمه شیرزاد و رجبی ویسرودی به عنوان منشی و فلامک پیشگر به عنوان سخنگوی شورا نیز انتخاب شدند.

عصرتدبیر:بالاخره پس از دو هفته کش و قوس وچهار روز التهاب جلسه انتخاب هیات رییسه جدید شورای اسلامی شهر رشت ساعت هفت و سی و پنج دقیقه آغاز شد.

جلسه ای که می توانست روز یکشنبه برگزار و با پیروزی اصولگرایان به پایان برسدو بر اثر کاهلی و تاخیر بی دلیلشان به امروز موکول شد.

گمانه زنی ها حاکی از آن بود که با عدم کاندیداتوری کارگرنیا و حاجی پور رییس بعدی شورا نیز از میان طیف جوانان حاضر در آن انتخاب شود.

در همین حال جمشیدی رییس سابق شورای شهر چهارم نیز از اعلام کاندیداتوری خودداری نمود و نهایتا عباس صابر با اکثریت آرا رییس جدید شورای کلانشهر رشت در دومین سال فعالیتش شد.

همچنین محمود باقری به عنوان نایب رییس، فاطمه شیرزاد و رجبی ویسرودی به عنوان منشی و فلامک پیشگر به عنوان سخنگوی شورا نیز انتخاب شدند.


عناوین ویژه