زمان بارگزاری این صفحه: 11:49 PM UTC

عدم رای اعتماد مجلس به دانش آشتیانی

دانش اشتیانی با 171 رای مخالف و 70 رای موافق نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.هر چند مخالفان گزینه دولت بر بحث اشنای فتنه تاکید داشتنند ولی روحانی گفت؛در انتخاب گزینه وزرات علوم تحت فشار هیچ جریان سیاسی نبوده است.

به گزارش صدای گیلان ؛ گزینه معرفی شده دولت تدبیر و امید برای وزارت علوم اینبار نیز نتوانست از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد.

دانش اشتیانی دومین گزینه دولت پس از اسیضاح و عزل فرجی دانا است که بدون گرفتن رای اعتماد از مجلس ، موجب بلاتکلیف ماندن جامعه دانشگاهیان در شناخت وزیر خود می شود.

اشتیانی در جلسه رای اعتماد با 171 رای مخالف و 70 رای موافق مجلسیون ،نتوانست بر کرسی وزارت علوم بنشیند.

مهمترین رویکرد مخالفان در مورد گزینه پیشنهادی دولت ، همان بحث همیشگی و البته اشنای “فتنه ” بود که انگار این روزها هیچ یک از افراد مورد اعتماد دولت برای وزارت علوم  از ان مبرا نیستند و یا حداقل باید ثابت کنند که با چنین جریانی هیچ ارتباطی نداشته اند.هر چند نمایندگان مخالف بر تحت فشار بودن دولت از سویه جریانهای خاص تاکید داشتنند و البته در روزهای گذشته نیز بارها بر ان تاکید می کردنند ولی روحانی امروز گفت ؛ در انتخاب گزینه وزرات علوم تحت فشار هیچ گروه سیاسی خاصی نبوده است.

 

 

 

 

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ،


عناوین ویژه