زمان بارگزاری این صفحه: 6:27 PM UTC

عزم جدّي براي رفع معضلات زيست محيطي گیلان وجود ندارد

مسرور، بازرس كل گيلان؛ عزم جدّي براي رفع معضلات زيست محيطي از سوي برخي مديران دستگاه ها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد.

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛
بازرس كل گيلان : عزم جدّي براي رفع معضلات زيست محيطي از سوي برخي مديران دستگاه ها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد.

قریب به دو هفته پیش ، در راستاي هم انديشي و بررسي مهمترين آسيب ها و مشكلات زيست محيطي در حوزه رودخانه هاي مهم استان گيلان ، سومين نشست كارگروه احياي رودخانه هاي زرجوب و گوهررود با حضور مسئولين اجرائي و نظارتي در محل ديوان محاسبات استان گيلان برگزار شد.

 

دراين نشست سيف الله مسرور بازرس كل گيلان گفت : نشست امروز به دنبال بررسي برنامه ها و اقدامات صورت گرفته پس از دو نشست قبلي مي باشد.

 

وي با اشاره به جلسه منعقد شده با اصل كميسيون 90 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 03/06/1393 با نمايندگان در مركز برگزار شد ، از عدم پيگيري مسئوليني كه باتوجه به وظايف ذاتي و قانوني خود دفاع تمام قد از برنامه ها و مشكلات زيست محيطي برعهده آنها مي باشد انتقاد كرده و گفت : حضور 2مسئول استاني از گيلان در مقايسه با حضور تعداد 7نفر از مسئولين هر يك از استان هاي شمالي كشور در جلسه به تشريح وضعيت رودخانه هاي استان گيلان هيچ وجه قابل توجيه نبوده و ظاهراً عزم جدّي براي رفع معضلات زيست محيطي در برخي از مديران وجود ندارد.

مسرور بازرس کل گیلان

اين مسئول با اظهار تأسف از وضعيت بوجود آمده خاطرنشان كرد : استان گيلان در مقايسه با ديگر استانهاي شمالي كشور با وجود اينكه با خطرات بيشتري در موضوعات زيست محيطي مواجه مي باشد ، ولي حساسيت كمتري را در اين حوزه شاهد بوده و مطمئناً اين اعلان خطرها و يادآوري ها و واكاوي دقيق تبعات و مشكلات اين حوزه مي تواند مسئولين ملي را نسبت به رخدادهاي موجود حساس تر و جدي تر وارد عرصه كند.

مسرور بازرس کل گیلان

مسرور با بيان برخي از اقدامات ارائه شده از سوي دستگاه هاي اجرائي استان گيلان اعلام كرد : متأسفانه علي رغم تلاشهاي ذكر شده در حوزه هاي مختلف زيست محيطي و رسيدگي به معضل آلودگي رودخانه ها هنوز مردم و افكار عمومي جامعه آثار اين اقدامات و فعاليتها را لمس نكرده و كماكان اين مشكلات به قوت خود باقي است و مادامي كه عزم ملي و جدي مسئولين كشوري و استاني به دنبال ريشه يابي و رفع اساسي اين معضل همراه نباشد نمي توان به نتايج مطلوبي دست يافت.

مسرور بازرس کل گیلان

وي با تاكيد مجدّد بر لزوم اهتمام جدّي مجلس شوراي اسلامي نسبت به رفع مشكلات زيست محيطي در خصوص كم توجهي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص گلايه نموده و افزود : در تمامي رايزني هاي صورت گرفته با اين عزيزان متأسفانه نشاني از اولويت حل اين بحران مهم و اساسي نديديم. البته در برخي از موارد شاهد حساسيت مقامات عالي دولت در استان هستيم ولي اين اندازه را لازم و كافي ندانسته و مي بايست مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

 

اين مسئول با گلايه از برخي از عملكرد هاي جزيره اي در دستگاه هاي اجرايي گفت : برخي از دستگاه هاي متولي امور ، در راستاي انجام وظايف درون دستگاهي خود دست به اقداماتي بعضاً مؤثر و مطلوب زده اندكه ضمن تقدير اين فعاليتها متأسفانه شاهد جزيره ايي عمل نمودن دستگاه ها و يا بعضاً عملكرد هاي متناقض برخي از آنها هستيم كه اين وضعيت نيازمند ساماندهي و تدبير مديران دستگاه ها دارد.

 

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ،


عناوین ویژه