زمان بارگزاری این صفحه: 8:59 AM UTC

عیادت از آیت الله صانعی+تصاویر

عیادت شخصیت های سیاسی و برخی اعضای دولت از آیت الله صانعی

دیدار شخصیت ها از ایت الله صانعی

دیدار شخصیت ها از ایت الله صانعی

molaghat-93-02 molaghat-93-03

کلیدواژه ها:


عناوین ویژه