زمان بارگزاری این صفحه: 11:08 AM UTC

فاطمه شيرزاد؛ من شفتی نیستم،رشتی ام!

صدای گیلان – عضو شورای شهر رشت در پاسخ به یک مطلب نشریه گلچین خود را رشتی دانست نه شفتی!

صدای گیلان/ متن زیر مربوط به اواخر تابستان امسال است که توسط سایت پیام رشت منتشر شده ولی برخی مواقع ، بعضی خبرها همچنان جذابیت خبری خود را حفظ می کنند و بازخوانی آن هم موردی نخواهد داشت ، بخصوص که اینک حساسیت مردم نسبت به شورای رشت بسیار زیاد است و جالبتر انکه در پروسه انتخاب شهردار جدید رشت ، خانم شیرزاد جزء معدود اعضایی از شورا بود که موضع گیریهایش مورد تحسین همگان قرار گرفت؛

چندي پيش روزنامه محلي گلچين امروز در يکي از خبرهاي خود، فاطمه شيرزاد را اهل شفت دانست که البته با واکنش شيرزاد همراه شد!

انتشار مطلبي در روزنامه محلي گلچين امروز که حکايت از عضويت چهار شفتي در هيات رئيسه شوراي شهر رشت داشت، کافي بود تا فاطمه شيرزاد، عضو شوراي شهر رشت طي تماسي با تحريريه اين روزنامه خود را اهل و ساکن رشت بداند!

البته شايد دليل اين اشتباه!! به تشابه نام ايشان به آن شيرزادکوزاني باز گردد که چند سال پيش از شهرستان شفت و فومن کانديدای مجلس بود و برخي به اشتباه!! گفته اند که وي با فاطمه شيرزاد عضو شوراي شهر رشت نسبت فاميلي دارد.

تصوير ذيل جوابيه فاطمه شيرزاد به روزنامه گلچين امروز است.

فاطمه شیرزاد

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ،


عناوین ویژه