زمان بارگزاری این صفحه: 3:34 PM UTC

فرايند انجام كار در راه وشهرسازي گيلان بهبود مي يابد

صدای گیلان – مديركل راه وشهرسازي گيلان در جلسه اي با مديران ستادي از بهبود وارتقاء فرايند انجام كار در سال آتي خبر داد.

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

مديركل راه وشهرسازي گيلان در جلسه اي با مديران ستادي از بهبود وارتقاء فرايند انجام كار در سال آتي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي گيلان مهندس علي خاوري در ساعت 6:30دقيقه صبح امروز(روز گذشته) در نشستي با مديران تحت امر خود از اصلاح ساختار اداري سخن گفت وافزود:ارتقاء سلامت اداري، افزايش ميزان رضايت مندي مراجعه كنندگان وبهبود فرايند انجام كار درسريعترين زمان ممكن از مواردي است كه بسيار مورد تاكيد است وكليه كاركنان بايد بر رعايت قوانين وضوابط كاري بر انجام امور محوله مبادرت نمايند.

وي افزود:استراتژي كار بايد برپايه قانون بنا شود وهر گونه انعطاف كاري فقط در سايه قانون پذيرفتني است.

مديركل راه وشهرسازي گيلان با اشاره به گستره كاري مجموعه راه وشهرسازي خاطرنشان كرد:بخشهايي چون كميسيون ماده 5واملاك وحقوقي و…كه به دقت ورسيدگي بيشتري نياز دارد واز مراجعه كنندگان بيشتري برخوردار است مي بايست فرايند انجام كار آنها از ابتدا تا انتها طوري برنامه ريزي گردد كه كوچكترين خللي در كار مراجعه كنندگان و فعاليتهاي اداري ايجاد نگردد ومنشاء مشكلات شناسايي وروشهاي آن اصلاح گردد.

وي سلامت اداري ومقابله با فساد را امري پيشگيرانه دانست واظهاراميدواري كرد تا با اصلاح و بهبود فرآيندهاي انجام كار سطح سلامت اداري ارتقاء يابد.

مهندس خاوري قانونگرايي، استقرارتوسعه ساماندهي الكترونيكي، شفافيت، نظارت،رعايت منشوراخلاقي،پاسخگويي، انظباط اداري ومالي رابرخي ازمصاديق سلامت اداري برشمردوخواستار رعايت آنها ازسوي كليه كاركنان شد.

وي همچنين برگزاري دوره هاي آموزش كاركنان را دردستيابي به اهداف سازماني موثرخواند وگفت:آموزش هايي كه مهارت كاركنان را ارتقاء دهد نقش موثري در رسيدن به اين اهداف ايفا مي كند.

وي صداقت در كار را لازمه پيشرفت امور قلمدادكرد وگفت:بايد برنامه‌ريزي اساسي دردستور كار مديران قرار گيرد وهر مديري ناظر برحوزه مديريت خودباشد و ضمن آگاهي از جزئيات امور،بهترين روش راگزينش واجرا نمايد.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه