زمان بارگزاری این صفحه: 12:54 AM UTC

فرخ بخت فومنی اولین معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد رشت شد

صدای گیلان- علیرضا فرخ بخت فومنی به عنوان اولین معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت منصوب شد

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

دکتر علیرضا امیرتیموری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، در جلسه هیأت رئیسه این واحد دانشگاهی، گفت: با توجه به شکل گیری معاونت برنامه ریزی در سطح سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و ابلاغ چارت واحد های دانشگاهی از سوی این سازمان، حوزه معاونت برنامه ریزی در واحد های دانشگاهی جامع تعریف شد که ایجاد معاونت برنامه ریزی در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، قرار گرفت.

دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، تصریح کرد: نقش مهم برنامه ریزی و اهمیت فعالیت های تعریف شده در این معاونت ، در دستیابی به اهداف عالی دانشگاه، از مهمترین دلایل راه اندازی معاونت برنامه ریزی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت بوده است.

شایان ذکر است در این جلسه علیرضا فرخ بخت فومنی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی واحد رشت معرفی شد.

 

در ادامه علیرضا فرخ بخت فومنی، سرپرست معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، اظهار کرد: مهمترین وظیفه حوزه برنامه ریزی در سطح واحد های دانشگاهی، بحث برنامه و بودجه، توانمندی منابع انسانی و رتبه بندی، تعالی و توسعه سازمان است.

فرخ بخت، با برشمردن وظایف این حوزه، افزود: تهیه برنامه های عملیاتی و استراتژیک، تهیه بودجه سالیانه، برنامه های آموزشی و پرورشی نیروی انسانی جهت توانمند سازی منابع انسانی، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی، رتبه بندی و برنامه ریزی در جهت تعالی سازمان از اهم وظایف این حوزه در سطح واحد رشت خواهد بود.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه