زمان بارگزاری این صفحه: 9:32 AM UTC

فرصت های سرمایه گذاری بسیاری در دولت تدبیر و امید بوجود آمده است

محمد خزاعی منابع انسانی را یکی از مهمترین مزایای گیلان عنوان و اظهار کرد: گیلان از لحاظ دانش و سطح سواد و تخصص های دانشگاهی و نیروی انسانی، در شرایط بسیار بالایی قرار دارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، فرصت های سرمایه گذاری بسیاری در کشور بوجود آمده است.

صدای گیلان به نقل از ایرنا: ˈمحمد خزاعیˈ عصر شنبه در نشست کارگروه سرمایه گذاری استان با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های گیلان افزود: استان گیلان از استان های حساس کشور و مستعد سرمایه گذاری و توسعه است.

وی منابع انسانی را یکی از مهمترین مزایای گیلان عنوان و اظهار کرد: گیلان از لحاظ دانش و سطح سواد و تخصص های دانشگاهی و نیروی انسانی، در شرایط بسیار بالایی قرار دارد و به واسطه داشتن این نیروهای با تحصیلات عالیه، می توان در بخش های مختلف از آنها بهره گرفت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی عدم استفاده از منابع انسانی برای توسعه استان را اجحاف در حق مردم گیلان و کشور خواند.

خزاعی ، دریا، جنگل ، معادن و کشاورزی ، دسترسی به کشورهای همسایه را از دیگر مزیت های گیلان عنوان و اضافه کرد: باید در استان، صنایعی ایجاد شود که با محیط زیست همخوانی دارد.

وی بخشی از مشکلات موجود در استان ها را معضلات برجای مانده از گذشته دانست و گفت: کاری که مدیران برای رفع مشکلات انجام می دهند، یک جهاد است.

** تهیه نقشه راه توسعه استان ها ضروری است

رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در ادامه تهیه نقشه راه را برای توسعه استان ها به منظور تدوین سند چشم انداز اقتصادی کشور ضروری دانست و افزود: نقشه راه توسعه استان از جامعیتی فراتر از آمایش سرزمینی برخوردار است .

وی جلوگیری از پراکندگی توزیع منابع مالی، تناسب برنامه ریزی با وی‍‍‍ژگی های استان، تصمیم گیری های هماهنگ و هدر نرفتن استعداد نیروها را از مزایای تهیه نقشه راه توسعه استان ها عنوان و تصریح کرد: تامین منابع مالی براساس نقشه راه توسعه استان محقق می شود.

خزاعی خاطرنشان کرد: اگر سرمایه گذاری و تامین منابع مالی در یک فرآیند توسعه دیده نشوند، همدیگر را خنثی می کنند.

وی اظهار کرد: در این نقشه راه، تامین منابع مالی و اولویت سرمایه گذاری برای پروژه ها نیز مشخص می شود.

*** به سرمایه گذاران داخلی باید همگام با سرمایه گذاران خارجی توجه شود

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، کانال تامین منابع مالی خارج از کشور در حوزه فاینانس و در بخش سرمایه گذاری است، گفت: در حوزه تامین سرمایه گذاری خارجی در بخش تامین از محل فاینانس از چین 22 میلیارد دلار داریم که قرار است سقف فاینانس افزایش یابد.

وی اضافه کرد: هم اکنون در حال مذاکره هستیم و درباره اینکه این فاینانس را در چه موضوعاتی اختصاص دهیم، نشست هایی برگزار کرده ایم.

وی سرمایه گذاری و فاینانس را از راهکارهای تامین منابع مالی در نقشه راه توسعه استان ها عنوان کرد.

خزاعی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی در کشور ادامه داد: موفقیت کشور زمانی است که بتوانیم همگام با سرمایه گذار خارجی ، سرمایه گذاران داخلی را نیز جذب کنیم.

وی رفع مشکلات سرمایه گذاران داخلی را حائز اهمیت خواند و گفت: مادامی که به سرمایه گذاران داخلی توجه نشود، هرقدر سرمایه سرمایه گذاران خارجی داخل کشور بیاید، توسعه و پیشرفتی نخواهیم داشت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: باتوجه به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر ظرفیت های داخلی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، باید از سرمایه گذاران داخلی بهره بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: ما در حال طراحی برای توجه بیشتر به سرمایه گذاران داخلی و خارجی به صورت همزمان هستیم.

وی با بیان اینکه همکاری ها با کشورهای هدف باید در نقشه راه توسعه استان ها دیده شود، اظهار کرد: دوری و نزدیکی با کشورها نباید از دلایل مناسبات با کشورها باشد.

خزاعی به موقعیت راهبردی گیلان و هم مرز بودن آن با چند کشور اشاره و تصریح کرد: لزوماً نزدیک بودن گیلان با برخی کشورها نمی تواند کشور هدف برای مناسبات را تعیین کند.

وی دانش، فناوری، نوع منابع مالی و نوع رابطه سیاسی را مولفه های تاثیرگذار در انتخاب کشورهای هدف عنوان کرد.

*** شرکت های دانش بنیان، اولویت سرمایه گذاری در گیلان

نماینده عالی دولت در گیلان نیز با اشاره به 920 میلیون دلار فاینانس اختصاص داده شده برای سرمایه گذاری در طرح های بزرگ عمرانی استان گفت: تا آبان ماه امسال فرصت داریم تا از این فاینانس برای طرح ها بهره بگیریم.

ˈمحمدعلی نجفیˈ اولویت سرمایه گذاری در استان در همه عرصه ها را شرکت های دانش بنیان دانست.

وی همچنین با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه استان، بر ضرورت تقویت این بخش تاکید و اضافه کرد: برای تقویت اشتغال، پویایی اقتصاد و بهبود معیشت مردم باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های مختلف استفاده کنیم.

نجفی با بیان این که اعتماد مردم به دولت قابل تقدیر است، اظهار کرد: باید از سرمایه حضور مردم در عرصه های مختلف بهره بگیریم؛ چراکه فاصله گرفتن از آنها موجب از دست دادن بخش مهمی از سرمایه هایمان می شود.

وی با یادآوری اینکه گیلان رتبه اول را در بهبود فضای کسب و کار کشور بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دارد، گفت: در حال آماده سازی سند آمایش سرزمینی استان هستیم و این سند، باید نقشه راه استان و زمینه ساز توسعه گیلان باشد.

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه