زمان بارگزاری این صفحه: 2:47 PM UTC

فرماندار رودبار؛ عزم دولت برای توسعه همه جانبه است.

صدای گیلان – فرماندار رودبار از اختصاص 169 ميليارد و318 ميليون ريال اعتبار عمراني به اين شهرستان خبر داد و افزود ؛عزم دولت براي توسعه همه جانبه،متوازن ومتناسب است.

به گزارش صدای گیلان ؛ سيد محمد احمدي فرماندار رودبار درنشست کارگروه برنامه ريزي اين شهرستان گفت:اين ميزان اعتبار ازمحل تملک داراييهاي سرمايه اي،2درصد حاصل ازفروش نفت خام وگاز، و تبصره 22 قانون بودجه سال جاري ،براي 293 پروژه عمراني وعام المنفعه درسطح شهرستان اختصاص داده شده است.

احمدي با تاکيد برعزم دولت براي توسعه همه جانبه،متوازن ومتناسب خاطرنشان کرد: براي اجراي اين مهم اعتبارات دولتي به تنهايي کافي نيست،بلکه بايدازظرفيت بخش خصوصي نيز به نحومطلوب بهره گيريم.

وي افزود:درکنار تعاملات بين المللي که باتلاش ومساعي وابتکار دستگاه ديپلماسي کشور، در حال انجام است نگاه به توانمنديهاي داخل واجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي مورد تاکيد مقام معظم رهبري، نيل به مقصودرا سهل الوصول ترحتي درشرايط تحريمهاي ناجوانمردانه مي نمايد.

احمدي خاطر نشان کرد:برغم تمام سختيها ومشکلات اجراي پروژه هاي عمراني ،وقتي با افتتاح آن لبخند رضايت برلبان مردم مي نشيند وکام آنها با خدمات نظام وانقلاب شيرين مي گردد، انگيزه مسوؤلان ومديران براي خدمت بيشتر مضاعف مي گردد.

فرماندار رودبارهمچنين ازمسوؤلان ومديران خواست تمام تلاش وپيگيري خود را بکاربندند تا با دلايل فني وکارشناسي علاوه بر تخصيص وجذب صدرصدري اعتبارات مصوب، از اعتبارات ملي ادارات کل نيز براي اجراي پروژه ها بهره گيرند.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه