زمان بارگزاری این صفحه: 8:47 AM UTC

فرهنگ حزبي در كشور ما بسيار ضعيف است

فرهنگ حزبي در كشور ما بسيار ضعيف است

فرهنگ حزب در کشور بسیار ضعیف است، مخصوصا نهاد‌های سیاسی که باید تشکیل شوند و به کادر‌ها آموزش دهند، متاسفانه در کشور ما حزب‌ها تشکیل و فردا منشعب می‌شوند و به همین دلیل است که احزابی که فعالیت طولانی دارند انگشت‌شمارند.

شهربانو امانی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به آسیب‌شناسی وضعیت احزاب در کشور پرداخت. این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران بزرگ‌ترین مشکلات احزاب در ایران را ابهام آمیز بودن شرایط تامین مالی آن‌ها دانست و ضعف فرهنگ حزبی در کشوررا از دیگر معضلات فضای سیاسی ایران برشمرد.

در کشور‌های در حال توسعه دولت آن‌طور که باید از نهادینه کردن نهادهای سیاسی و احزاب حمایت نمی‌کند. دولت‌هایی از احزاب قدرتمند حمایت می‌کنند که خودشان قوی باشند، در کشور به دلیل پیشینه احزاب بعد از انقلاب نگاه‌ها به طرف حزب بدبینانه شده است. در حقیقت بعد از انقلاب در یک مقطعی برای حمایت از احزاب، یارانه‌یی را مجلس تصویب کردند اما متاسفانه بعد‌ها حمایتی صورت نگرفت.

احزاب دو رکن اساسی دارند اول منابع مالی و دوم نیروهای انسانی که بخشی از منابع مالی احزاب را حق عضویت‌ها تامین می‌کنند البته به نظر من همان‌طور که در بخش‌های دانش بشری از دانش جهانی استفاده شده در بخش حزب این اتفاق نیفتاده است. در حقیقت در دنیا بخش مالی احزاب را شرکت‌های خصوصی تامین می‌کنند. دولت هم بیاید و برای تقویت احزاب حمایت خودش را اعلام کند. متاسفانه چنین مسائلی که روشن نیست باعث آسیب‌زایی و آلوده شدن سیستم مالی اجرایی کشور می‌شود.

فرهنگ حزب در کشور بسیار ضعیف است، مخصوصا نهاد‌های سیاسی که باید تشکیل شوند و به کادر‌ها آموزش دهند، متاسفانه در کشور ما حزب‌ها تشکیل و فردا منشعب می‌شوند و به همین دلیل است که احزابی که فعالیت طولانی دارند انگشت‌شمارند. در کل نظام باید یک نگاه پشتیبانی جدی برای رسیدن به بلوغ احزاب داشته باشد همچنین خود احزاب هم چالش‌های درونشان را برطرف کنند و از همه مهم‌تر دارای رسانه باشند.

احزاب می‌توانند نقش بسیار مهمی در آموزش سیاسی جامعه ایفا کنند به شرط آنکه دولت یک نگاه سیاسی و قانونمند به احزاب داشته باشد. این مساله باید در مجلس مطرح شود همان‌طور که مدرسه برای آموزش به مردم لازم است، احزاب هم برای آموزش سیاسی، حزبی و جمعی مردم لازم و بسیار کار ساز است.

نقش احزاب در انتخابات به‌شدت تاثیرگذار است همچنین در معرفی کاندیدا‌ها، در واقع زمانی که مردم حزبی را به درستی بشناسند و در جریان حزب قرار بگیرند کاندیدای مورد نظر را هم می‌توانند به راحتی قابل تجزیه و تحلیل قرار دهند. البته احزاب بعد از انتخابات هم باید پاسخگوی مردم باشند. اگر دولت این نقص‌ها را به شکلی مثبت، عملی و قانونی جواب دهد مطمئنا احزاب با یک بازسازی ویژه‌یی روبه‌رو می‌شود. ما از دولت انتظار داریم تا با تمامی احزاب به شکلی عادلانه، قانونمند و یکسان رفتار کند./برگرفته از روزنامه اعتماد

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه