زمان بارگزاری این صفحه: 4:38 PM UTC

فروش املاک مازاد بر نیاز وزارت جهادکشاورزی در گیلان

گیلان – صدای گیلان؛ با تصویب هیئت وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز شد برای حمایت از توسعه سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق‏های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود در استان‏های گیلان، چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی اقدام کند.

فروش املاک مازاد بر نیاز وزارت جهادکشاورزی در گیلان

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

با تصویب هیئت وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز شد برای حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق‏های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود در استان‏های گیلان، چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی اقدام کند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:
وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق‏های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق‏های یادشده، نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود در استان‏های گیلان، چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی به شرح جدول زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صددرصد وجوه یادشده در اجرای ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی – مصوب 1379- و ماده (17) قانون افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – مصوب 1389- از محل اعتبار مربوط در اختیار وزارتخانه یادشده قرار می‏گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط حسب مورد در استان‏ مربوط هزینه شود:

ردیف
نشانی
کاربری
 عرصه (مترمربع)
اعیان (مترمربع)
پلاک ثبتی
اصلی
فرعی
1
بخش 16 گیلان، شهرستان سیاهکل، روستای چالشم
دامداری
000/50
3960
37
25 مفروز
2
بخش 16 گیلان، شهرستان سیاهکل، روستای چالشم
تاسیسات
3750
66/341
37
26 مفروز
3
بخش 16 گیلان، شهرستان سیاهکل، روستای چالشم
انبار
3086
534
37
27 مفروز
4
بخش 16 گیلان، شهرستان سیاهکل، روستای چالشم
انبار
1936
350
78
92 مفروز
5
چهارمحال وبختیاری، لردگان
اداری
22/995
32/121
یک
3709
6
خراسانرضوی، بخش 1 گناباد، خیابان شهدا، خیابان امامت، اداره منابع طبیعی
اداری
35/1252
15/1063
1
4608
7
 خراسان رضوی، بخش 1 گناباد، خیابان شهدا، خیابان امامت، اداره منابع طبیعی
اداری
18/1855
1
4607

این تصویب نامه در تاریخ 15/1/1394به تأیید رئیس جمهوری رسیده و از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در تاریخ 16/1/1394 برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شد.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه