زمان بارگزاری این صفحه: 9:14 PM UTC

قصر مظفرالدین شاه در بندر انزلی/ عکس

صدای گیلان – تصویر زیر یکی از قصر های مظفرالدین شاه است که در بندر انزلی ساخته شده است.

قصر مضفرالدین شاه در بند رانزلی

قصر مضفرالدین شاه در بندر انزلی

باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ،


عناوین ویژه