زمان بارگزاری این صفحه: 5:29 PM UTC

لاریجانی: ما زن و بچه داریم!

صدای گیلان – رئیس مجلس می گوید هنوز به این نتیجه نرسیدم که میتوانم حزب تشکیل دهم،ولی اگر احساس کنم وجودم می تواند به حزبی کمک کند حتما این کار را می کنم.

به گرزارش صدای گیلان به نقل از امید،علی لاریجانی در برنامه نگاه یک در پاسخ به سوالی درخصوص تشکیل حزب توسط خودش گفت: ما زن و بچه داریم!

وی در عین حال با بیان اینکه برای پایداری دموکراسی حضوراحزاب قوی و دارای مرام لازم است،تاکید کرد: هنوز به این نتیجه نرسیدم که میتوانم حزب تشکیل دهم،ولی اگر احساس کنم وجودم می تواند به حزبی کمک کند حتما این کار را می کنم.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ،


عناوین ویژه