زمان بارگزاری این صفحه: 3:59 AM UTC

لطفا عاشق پسران دخترنما نشوید!

صدای گیلان – متهم ضمن پذیرفتن بزه انتسابی لب به اعتراف گشود وگفت:”باعضویت در چت روم ها خودم را دختر معرفی وسعی می کردم ازافرادبه بهانه های مختلف پول دریافت کنم و اگرشخص تقاضای عکس می کرد ازتصاویرموجود در آرشیو اینترنت برایش ارسال می کردم”

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان ، سرهنگ”علی شفیعی”گفت:با شکایت یکی ازشهروندان مبنی براین که ازطریق اینترنت با دختری آشنا شده و قصد ازدواج با وی دارد مبلغ بیش از 60 میلیون ریال برایش ارسال کرده اما پس از واریزپول، تلفن خودرا خاموش کرده است، پیگیری مراتب دردستورکارقرارگرفت.

رییس پلیس فتای استان کرمانشاه درادامه گفت: با اقدامات کارشناسانه و بررسی های دقیق دو نفرشناسایی شدندکه یکی از آن ها صاحب کافی نت بود ودیگری درخانه خود اینترنت وایرلس داشت و مشخص شد متهم ازطریق این مکان ها با شاکی ارتباط برقرارکرده است.

وی بیان کرد:دربررسی های تخصصی محرزشدمتهم اصلی مرد می باشد و با هماهنگی مقام قضایی دراقدامی ضربتی دستگیرشد.

این مقام مسئول درادامه تصریح کرد:متهم ضمن پذیرفتن بزه انتسابی لب به اعتراف گشود وگفت:”باعضویت در چت روم ها خودم را دختر معرفی وسعی می کردم ازافرادبه بهانه های مختلف پول دریافت کنم و اگرشخص تقاضای عکس می کرد ازتصاویرموجود در آرشیو اینترنت برایش ارسال می کردم”

شفیعی درخاتمه گفت:ازهمشریان درخواست دارم با افرادی که درچت روم ها آشنامی شونداعتمادنکنند و با آنها تماس برقرارنکنند تاشاهد اینگونه کلاهبرداری ها نباشیم.پلیس فتا

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه