زمان بارگزاری این صفحه: 4:41 PM UTC

«مبارزه ادامه دارد»/ تصاویر

مجموعه تصاویر «مبارزه ادامه دارد» که عکس العمل فعالین فرهنگی و سیاسی کشور به سخنان مقام معظم رهبری نسبت به دشمنی امریکاست.

«مبارزه ادامه دارد»/ تصاویر

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛


عناوین ویژه