زمان بارگزاری این صفحه: 2:09 PM UTC

مجوز انتشار 102 رسانه صادر شد/ مجوز انتشار سایت «گیل اورنگ» + جدول

هیات نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 34 نشریه و 68 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

هیات نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 34 نشریه و 68 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.

به گزارش دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات، در جلسه مورخ 31/1/94 این هیأت شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات و پایگاه های اطلاع رسانی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 34 نشریه و 68 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 28 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش صدای گیلان، پایگاه خبری گیل اورنگ به مدیر مسولی و صاحب امتیازی امیر محمدی و ماهنامه عمار به مدیر مسولی و صاحب امتیازی مرتضی هاشمی نصب از استان گیلان موفق به اخذ مجوز انتشار شده اند که سایت صدای گیلان در اینجا به این دوستان تبریک گفته و برایشان ارزوی موفقیت روز افزون را دارد.

 

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

1

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گیل اورنگ

محمدی – امیر

محمدی – امیر

_____

_____

2

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نکا خبر

حبیبی – ایمان

حبیبی – ایمان

_____

_____

3

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی پول و تجارت

زمانی – اکبر

زمانی – اکبر

_____

_____

4

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عرش خبر

عبدالحسینی – علی

عبدالحسینی – علی

_____

_____

5

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نظر نگار

پیری توسنلو- مسعود

پیری توسنلو- مسعود

_____

_____

6

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سفیر خبر

جمعه ای –روح الله

جمعه ای –روح الله

_____

_____

7

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مهر صبا

رضالو – داود

رضالو – داود

_____

_____

8

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتیInternational Journal Of Urban Culture And Sociology

موسسه مطالعات راهبردی مانا شهران

موسوی –میر سعید

_____

_____

9

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار کشاورزی

بیژن پور – محسن

بیژن پور – محسن

_____

_____

10

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی الوند خبر

گرجی ازندریانی- داود

گرجی ازندریانی- داود

_____

_____

11

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کرون نامه

محبی کردسفلی – مهدی

محبی کردسفلی – مهدی

_____

_____

12

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی رویش خبر

کمیلی –امیر حسین

کمیلی –امیر حسین

_____

_____

13

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی همدانخبر

غفاری – مصطفی

غفاری – مصطفی

_____

_____

14

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتیسیمرغ عدالت

وفاتبار – رامین

وفاتبار – رامین

_____

_____

15

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تازه های خبر

سلطانی –حشمت اله

سلطانی –حشمت اله

_____

_____

16

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ساباط

پاک طینت مهدی آبادی- داود

پاک طینت مهدی آبادی- داود

_____

_____

17

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبر خانواده

نزاکتی رضاپور – فرزانه

نزاکتی رضاپور – فرزانه

_____

_____

18

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نای قلم

نورانی زنوز – لعیا

نورانی زنوز – لعیا

_____

_____

19

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آذر سلام

قدیرزاده –سید مهدی

قدیرزاده –سید مهدی

_____

_____

20

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گتوند خبر

کریمی نژاد – جلیل

کریمی نژاد –جلیل

_____

_____

21

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ری را

غرایاق زندی – مریم

غرایاق زندی – مریم

_____

_____

22

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تریبون

کاظمی النجارقی- فائزه

کاظمی النجارقی- فائزه

_____

_____

23

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی چند ثانیه

ذبیحیان – اکرم

ذبیحیان – اکرم

_____

_____

24

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بدر خبر

بهادری – کامبیز

بهادری – کامبیز

_____

_____

25

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فردو

یعقوبی – علیرضا

یعقوبی – علیرضا

_____

_____

26

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار وحدتیه

باقر زاده – هادی

باقر زاده – هادی

_____

_____

27

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مدنیت

افقهی -اسماعیل

افقهی -اسماعیل

_____

_____

28

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی راد خبر

هاشمی –سید محمد حسین

هاشمی –سید محمد حسین

_____

_____

29

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هم آوا

نیکنام خواجه پاشا- سجاد

نیکنام خواجه پاشا- سجاد

_____

_____

30

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی افتانا

صلحی در جزینی – علیرضا

صلحی در جزینی – علیرضا

_____

_____

31

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی راه پرداخت

والی – مینا

والی – مینا

_____

_____

32

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ایلقار

عطایی – اکبر

عطایی – اکبر

_____

_____

33

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سفیر خور

مالکی –محمد جواد

مالکی –محمد جواد

_____

_____

34

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی پژوهش خبر

علمدار میبدی –محمد مهدی

علمدار میبدی –محمد مهدی

_____

_____

35

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی توحید خبر

ونایی – وحید

ونایی – وحید

_____

_____

36

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی چهار بهاران

فرزبدنیا – اعظم

فرزبدنیا – اعظم

_____

_____

37

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی احرار خبر

عباسپور شاهمرس- مهدی

عباسپور شاهمرس- مهدی

_____

_____

38

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی راه مبین

طالبی – مهدی

طالبی – مهدی

_____

_____

39

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی پرند برخط

شهبازی – مهرداد

شهبازی – مهرداد

_____

_____

40

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی پهره

موسوی – الهام

موسوی – الهام

_____

_____

41

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عصر ابادان

طلائیان – زینب

طلائیان – زینب

_____

_____

42

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شوباد

دیمه کار – محمد

دیمه کار – محمد

_____

_____

43

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی The Middle East Journal Of Rehabilitation And Health

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

شاد نوش – مهدی

_____

_____

44

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بعلاوه یک

حامد تابعی – عباس

حامد تابعی – عباس

_____

_____

45

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دزامروز

موسوی زاد– سید حمزه

موسوی زاد– سید حمزه

_____

_____

46

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی افرا مازندران

حسین زاده – مهدی

حسین زاده – مهدی

_____

_____

47

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مسیر توسعه

فراست –امیر

فراست –امیر

_____

_____

48

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آتیه کار

محمد زاده – اکرم

محمد زاده – اکرم

_____

_____

49

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گلشن راز شبستر

ایلخانی – ابراهیم

ایلخانی – ابراهیم

_____

_____

50

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی غرب آسیا و شمال آفریقا

جعفری – هرمز

جعفری – هرمز

_____

_____

51

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ماندگارانا

درخشانی – مسعود

درخشانی – مسعود

_____

_____

52

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نوید فردا

عسکری مالشیخ – علی

عسکری مالشیخ – علی

_____

_____

53

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موج امروز

کرامتی – علیرضا

کرامتی – علیرضا

_____

_____

54

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شند آباد

بدری شندی – حبیب

بدری شندی – حبیب

_____

_____

55

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هیجار

مومنی – یاسر

مومنی – یاسر

_____

_____

56

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موج رسا

نجفی –ملک ناز

نجفی –ملک ناز

_____

_____

57

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موسیقی ما

عزیزی – مهدی

عزیزی – مهدی

_____

_____

58

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صریر ملت

خاورزمینی- حمید

خاورزمینی- حمید

_____

_____

59

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مرصاد خبر

جلیلیان – حسین

جلیلیان – حسین

_____

_____

60

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی حساب من

مرادی صومعه سرایی –حمید رضا

مرادی صومعه سرایی –حمید رضا

_____

_____

61

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صبح مشهد

محمدی ابرده– سید محمد

محمدی ابرده– سید محمد

_____

_____

62

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مفاخر نایین

ایمانی نایینی –محمد جواد

ایمانی نایینی –محمد جواد

_____

_____

63

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی زنان کویر

پسند – اعظم

پسند – اعظم

_____

_____

64

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گلونی

طهماسبی ساکی- رضا

طهماسبی ساکی- رضا

_____

_____

65

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آی خبر

عباسی نهاری – علی

عباسی نهاری – علی

_____

_____

66

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صدای زرند

زمانی بابگهری – جواد

زمانی بابگهری – جواد

_____

_____

67

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی رای شمار

مطهری –سید محمد علی

مطهری –سید محمد علی

_____

_____

68

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کشکان

دوست محمدی – مهدی

دوست محمدی – مهدی

_____

_____

69

پاتوق

زودبین – حسین

زودبین – حسین

منطقه ای

(تهران، البرز)

دو ماهنامه

70

برند تجاری

شفق – داود

شفق – داود

سراسری

ماهنامه

71

کیفیت بانان

شهبازی یگانه – علی

شهبازی یگانه – علی

سراسری

فصلنامه

72

دیدبان

شرکت وارش

نیایش –سید مجتبی

سراسری

دو هفته نامه

73

حصید

میری – ابوالحسن

میری –ابوالحسن

سراسری

دو ماهنامه

74

همینه

عسگری –محمد داود

عسگری –محمد داود

سراسری

فصلنامه

75

شهدای لرستان

باقریان – سیامک

باقریان – سیامک

استان لرستان

دو هفته نامه

76

حق و عدالت

وفا تبار – رامین

وفا تبار – رامین

سراسری

فصلنامه

77

فکر شهر جنوب

محمد زاده فرد – نرگس

محمد زاده فرد – نرگس

استان بوشهر

دو فصلنامه

78

ایلقار

عطایی – اکبر

عطایی – اکبر

مشگین شهر

(محلی استان اردبیل)

دو هفته نامه

79

گونئی خبری

بادامچی وایقان – حمیده

بادامچی وایقان – حمیده

استان آذربایجان شرقی

هفته نامه

80

طلوع البرز

دهقان نصیری – راضیه

دهقان نصیری – راضیه

استان البرز

ماهنامه

81

کرون نامه

محبی کردسفلی – مهدی

محبی کردسفلی – مهدی

استان اصفهان

ماهنامه

82

تمشک

پیری توسنلو- مسعود

پیری توسنلو- مسعود

استان مازندران

هفته نامه

83

بهار کرمانشاه

کبودی – فردین

کبودی – فردین

استان کرمانشاه

ماهنامه

84

International Journal Of Advanced Architectural Research

موسسه مطالعات راهبردی مانا شهران

طوفان –سحر

سراسری

فصلنامه

85

گستره معماری

موسسه مطالعات راهبردی مانا شهران

طوفان –سحر

سراسری

فصلنامه

86

شبکه طنز

نوری نجفی– سید محسن

نوری نجفی– سید محسن

سراسری

هفته نامه

87

عمار

هاشمی نصب – مرتضی

هاشمی نصب – مرتضی

استان گیلان

ماهنامه

88

حقوق روزنامه نگاران

کاظم زاده – موسی

کاظم زاده – موسی

سراسری

دوفصلنامه

89

پژواک تبریز

جعفری – منوچهر

جعفری – منوچهر

استان آذربایجان شرقی

ماهنامه

90

Safety And Security Alarm

نوروز خانی – فرشید

نوروز خانی – فرشید

سراسری

دو ماهنامه

91

صنعت حفاری

عابد پور – امیر

عابد پور – امیر

سراسری

ماهنامه

92

Drilling

عابد پور – امیر

عابد پور – امیر

سراسری

دو ماهنامه

93

معرفت اعتقادی

سید وکیلی– سید هادی

سید وکیلی– سید هادی

سراسری

فصلنامه

94

اندیشنامه

سید وکیلی– سید هادی

سید وکیلی– سید هادی

سراسری

سالنامه

95

سمن

انوشه – ابراهیم

انوشه – ابراهیم

استان کرمان

دو هفته نامه

96

آنسو

بهرا – ابوالفضل

بهرا – ابوالفضل

سراسری

هفته نامه

97

مستقل

عباس فشکی – فریبا

عباس فشکی – فریبا

سراسری

هفته نامه

98

رووداو

احمدی –مسعود

احمدی –مسعود

منطقه ای

(استان آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان )

ماهنامه

99

بچه های ایران زمین

اردشیری – پیمان

اردشیری – پیمان

سراسری

ماهنامه

100

تریبون دندانپزشکی

ملاحسنی مجد آبادی کهنه – علیرضا

ملاحسنی مجد آبادی کهنه – علیرضا

سراسری

ماهنامه

101

رسانه آرا

شرکت ارتباطات رسانه آرا

متین – مریم

سراسری

ماهنامه

102

ایرانبان

تابع جماعت – امیرحسین

تابع جماعت – امیرحسین

سراسری

ماهنامه

 

 

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه