زمان بارگزاری این صفحه: 4:12 AM UTC

مجوز انتشار ۵۸ نشریه و ۶۲ پایگاه اطلاع رسانی صادر شد

صدای گیلان – هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار ۵۸ نشریه و ۶۲ پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۹۳ این هیأت، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۵۸ نشریه و ۶۲ پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند.

در ادامه این جلسه تقاضای  تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی ۱۱ نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

۱

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی احتساب

هاشمی – زینب

هاشمی – زینب

_____

_____

۲

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی متحد

نیک فر –امیر میثم

نیک فر –امیر میثم

_____

_____

۳

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عصر خبر

غمخوار بین کلایی – علیرضا

غمخوار بین کلایی – علیرضا

_____

_____

۴

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سلام خبر

هاشمی – سعید

هاشمی – سعید

_____

_____

۵

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گذار خبر

دریجانی –رحمت الله

دریجانی –رحمت الله

_____

_____

۶

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ارسین خبر

سلاح برزین – امیر

سلاح برزین – امیر

_____

_____

۷

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سرزمین ارتباطات

بشکوه – عباس

بشکوه – عباس

_____

_____

۸

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بشار

زینی سوق – اردوان

زینی سوق – اردوان

_____

_____

۹

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تعامل خبر

اسماعیلی – مهدی

اسماعیلی – مهدی

_____

_____

۱۰

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی

Research Health Of Jentashapir

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

صاکی – نادر

_____

_____

۱۱

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سلمان خبر

صنعتی – رضا

صنعتی – رضا

_____

_____

۱۲

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نفت امروز

هوشمند – مازیار

هوشمند – مازیار

_____

_____

۱۳

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نسیم زنجان

اوصالی – سعید

اوصالی – سعید

_____

_____

۱۴

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی جوانرود هه وال

مرادی – هادی

مرادی – هادی

_____

_____

۱۵

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گناباد خبر

جاوید عربشاهی – علیرضا

جاوید عربشاهی – علیرضا

_____

_____

۱۶

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اوشیدا

حسینی – سایره

حسینی – سایره

_____

_____

۱۷

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نقدینه

اکبری زاده مشکانی- علی

اکبری زاده مشکانی- علی

_____

_____

۱۸

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی رویکرد اقتصادی

بخشی استوار – عباس

بخشی استوار – عباس

_____

_____

۱۹

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بانکداری ایرانی

غلامی – میثم

غلامی – میثم

_____

_____

۲۰

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دنیای سینما

عشریه (عشیری) – یزدان

عشریه (عشیری) – یزدان

_____

_____

۲۱

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سینما مثبت

استادی – رضا

استادی – رضا

_____

_____

۲۲

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی زرین خبر

پاکروان – میثم

پاکروان – میثم

_____

_____

۲۳

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی روی تیتر

عصاری آرانی – حسین

عصاری آرانی – حسین

_____

_____

۲۴

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دارا خبر

باقری – داود

باقری – داود

_____

_____

۲۵

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عصر بانک

خدابخش – دانیال

خدابخش – دانیال

_____

_____

۲۶

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی وحدت و همکاری ملی

چشمی – حسن

چشمی – حسن

_____

_____

۲۷

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دیار آفتاب

حاتمی –حمید رضا

حاتمی –حمید رضا

_____

_____

۲۸

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فاطر ۲۴

قدیمی – حسین

قدیمی – حسین

_____

_____

۲۹

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شهر کریمه

نامداری – احمد

نامداری – احمد

_____

_____

۳۰

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دیدنا

ابرهام – احسان

ابرهام – احسان

_____

_____

۳۱

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نسیم دهلران

علی زاده – میرزا

علی زاده – میرزا

_____

_____

۳۲

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی میهن خبر

روشن –محمد علی

روشن –محمد علی

_____

_____

۳۳

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کوخبر

محمد پور –محمد حسن

محمد پور –محمد حسن

_____

_____

۳۴

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فرانشر

قمرزاده اسگویی –سید مهرداد

قمرزاده اسگویی –سید مهرداد

_____

_____

۳۵

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی توسنا

نوری – مهدی

نوری – مهدی

_____

_____

۳۶

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بامنا

موسسه فرا رسانه جامع صنعت نما آسیا

رهبر – ناصر

_____

_____

۳۷

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی برق خبر

گودرزی – مهدی

گودرزی – مهدی

_____

_____

۳۸

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گندم خبر

ده مرده – یونس

ده مرده – یونس

_____

_____

۳۹

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صدای زمان

بابایی کر –رسول

بابایی کر –رسول

_____

_____

۴۰

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی افق ایلام

میرزایی – غلامرضا

میرزایی – غلامرضا

_____

_____

۴۱

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتیکوهبنان امید

زینلی فیروزآبادی- مجتبی

زینلی فیروزآبادی- مجتبی

_____

_____

۴۲

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتینشاط شهر

کریمی راد پور – مرضیه

کریمی راد پور – مرضیه

_____

_____

۴۳

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتیتابش کوثر

میراحمدیان بابا احمدی – فرزانه

میراحمدیان بابا احمدی – فرزانه

_____

_____

۴۴

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی البرز گلستان

افتخاری –محمد صالح

افتخاری – محمدصالح

_____

_____

۴۵

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتیساری خبر

حسینی مقدم –سید سجاد

حسینی مقدم –سید سجاد

_____

_____

۴۶

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سولدوز خبر

روزبان – فرهاد

روزبان – فرهاد

_____

_____

۴۷

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتیبهترین اخبار

علی پور – میثم

علی پور – میثم

_____

_____

۴۸

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آسا خبر

محمد پور فرد- علیرضا

محمد پور فرد- علیرضا

_____

_____

۴۹

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتیکواره

روشن – علی

روشن – علی

_____

_____

۵۰

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتیصائین خبر

معینی – مهدی

معینی – مهدی

_____

_____

۵۱

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نون و آب

رسولی – غلامعلی

رسولی – غلامعلی

_____

_____

۵۲

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نی خبر

قدمگاهی – یحیی

قدمگاهی – یحیی

_____

_____

۵۳

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دامپروری و مرغداری

خداوردی –امیر سعید

خداوردی –امیر سعید

_____

_____

۵۴

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی یزد آوا

عبدلی سخویدی- فاطمه

عبدلی سخویدی- فاطمه

_____

_____

۵۵

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عصر بانوان

امیری فر – فاطمه

امیری فر – فاطمه

_____

_____

۵۶

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی لنگر خبر

احمدی – غلامرضا

احمدی – غلامرضا

_____

_____

۵۷

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی واران خبر

رحمت زاده پشتیری –محمد حسین

رحمت زاده پشتیری –محمد حسین

_____

_____

۵۸

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتیلهجه

نوروزی – سمیه

نوروزی – سمیه

_____

_____

۵۹

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اهر وصال

دایلاری اصل – مهدی

دایلاری اصل – مهدی

_____

_____

۶۰

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بافق پویا

بابائیان بافقی – امیر حسین

بابائیان بافقی –امیر حسین

_____

_____

۶۱

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتیسارفه

جلیلوند – مجید

جلیلوند – مجید

_____

_____

۶۲

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مهد خبر

سلمانی – ایرج

سلمانی – ایرج

_____

_____

۶۳

گفتاشنود

عرب نژاد خانکی- سکینه

عرب نژاد خانکی- سکینه

سراسری

فصلنامه

۶۴

علم نامه مهندسی کامپیوتر

بسطامی – خلیل

بسطامی – خلیل

سراسری

فصلنامه

۶۵

سیاستگذاری روز

سلیمی – فرزین

سلیمی – فرزین

سراسری

فصلنامه

۶۶

همرزمان

احمدی – جانمراد

احمدی – جانمراد

سراسری

ماهنامه

۶۷

جغرافیا و مطالعات ناحیه ای

حیدری – حسن

حیدری – حسن

سراسری

فصلنامه

۶۸

قرآن پژوهی معاصر

شریفی – علی

شریفی – علی

سراسری

فصلنامه

۶۹

آینده و انرژی

ایمن تابلو

قاسم پور – قاسم

سراسری

فصلنامه

۷۰

صنعت و کشاورزی معاصر

پاوندی – شهریار

پاوندی – شهریار

سراسری

فصلنامه

۷۱

آموزه های نوین کلامی

حوزه علمیه خراسان –مدرسه علمیه عالی نواب

اخگری – علی

سراسری

فصلنامه

۷۲

اثیر

یاراحمدی خراسانی – مهدی

یاراحمدی خراسانی – مهدی

استان خراسان رضوی

ماهنامه

۷۳

کاوش ذهن

نجفی – کیومرث

نجفی – کیومرث

استان گیلان

فصلنامه

۷۴

صنعت، تولید، مصرف

روشن –محمد علی

روشن –محمد علی

سراسری

فصلنامه

۷۵

بیشه کلا

داودی – مرتضی

داودی – مرتضی

استان مازندران

ماهنامه

۷۶

مطالعات نظریه و انواع ادبی

محمدیان – عباس

محمدیان – عباس

سراسری

فصلنامه

۷۷

اخبار مالی

رنجبر فرد شیرازی-جاوید

رنجبر فرد شیرازی- جاوید

سراسری

فصلنامه

۷۸

سیاست و روابط بین الملل

دانشگاه مازندران

جعفری –علی اکبر

سراسری

فصلنامه

۷۹

دنیای شبکه

ذوالفقاری – ابوالفضل

متشکر آرانی – زهره

سراسری

ماهنامه

۸۰

دارالارشاد

صفری – غلامحسین

صفری – غلامحسین

استان اردبیل

ماهنامه

۸۱

ارسی

محمدی پور – اصغر

محمدی پور – اصغر

تبریز

(محلی آذربایجانشرقی)

فصلنامه

۸۲

تکاب

مشرفی نبی کندی- نظام

مشرفی نبی کندی- نظام

تکاب

(محلی آذربایجان شرقی)

ماهنامه

۸۳

کلبه جدول

سعیدی پور – سعید

سعیدی پور – سعید

سراسری

ماهنامه

۸۴

آموزه های نوین فقهی حقوقی

حوزه علمیه خراسان –مدرسه علمیه عالی نواب

کاظمی گلورودی –محمد رضا

سراسری

فصلنامه

۸۵

فناوری فضایی

موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

شفقت – ابوطالب

سراسری

ماهنامه

۸۶

مانا

موسسه مطبوعاتی نشر و نگار تبریز

نجفی – حسین

اسکو

(استان آذربایجان شرقی)

فصلنامه

۸۷

بسامد

ضامن – مرضیه

ضامن – مرضیه

استان گیلان

ماهنامه

۸۸

آوای تهران

لطفی – خیرالله

لطفی – خیرالله

استان تهران

ماهنامه

۸۹

راویژ

قنبری – بابک

قنبری – بابک

منطقه ای

(آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان)

ماهنامه

۹۰

دهکرد

محمدپور دهکردی – بهروز

محمدپور دهکردی – بهروز

استان چهارمحال و بختیاری

ماهنامه

۹۱

گردشگری سپاهان

میرحسینی– سید محمد

میرحسینی– سید محمد

استان اصفهان

ماهنامه

۹۲

سیلک

شهرداری کاشان

ناظم رضوی– سید محمد

کاشان

(محلی اصفهان)

ماهنامه

۹۳

طبیعت زیبا

اصلانی – احمد

اصلانی – احمد

فریدون شهر

(محلی اصفهان)

ماهنامه

۹۴

هیمه

خواجه پور – محمد

خواجه پور – محمد

گراش

(محلی فارس)

ماهنامه

۹۵

سلامت و تندرستی

بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان

رجب پور صنعتی – فرهاد

استان خراسان رضوی

ماهنامه

۹۶

چشم جامعه

سعادتمند –علی اصغر

سعادتمند– علی اصغر

پیشوا

(محلی تهران)

دو ماهنامه

۹۷

داروگ

قلمی فرد – آرش

قلمی فرد – آرش

سراسری

ماهنامه

۹۸

طبیبانه

شیخی –سعید رضا

شیخی –سعید رضا

استان کرمانشاه

ماهنامه

۹۹

پرتو نسیم

جهان بین –سید فخرالدین

جهان بین –سید فخرالدین

استان کهگیلویه و بویر احمد

ماهنامه

۱۰۰

Caspian Journal Of Pediatrics

اسماعیلی دوکی –محمد رضا

اسماعیلی دوکی –محمد رضا

سراسری

فصلنامه

۱۰۱

استیلای سلامت

جعفری اقدم – میثم

جعفری اقدم – میثم

سراسری

دو ماهنامه

۱۰۲

پل

انصاری – فاتیما

انصاری – فاتیما

استان اصفهان

هفته نامه

۱۰۳

جنوب وطن

مالی – محمد

مالی – محمد

استان خوزستان

ماهنامه

۱۰۴

گناباد ۲۰

امیری – حسین

امیری – حسین

استان خراسان رضوی

ماهنامه

۱۰۵

اندیشه آذربایجان

خانمحمد پور – فتحعلی

خانمحمد پور – فتحعلی

استان آذربایجان شرقی

ماهنامه

۱۰۶

بهار شیراز

باقرپور شیرازی – عبدالرضا

باقرپور شیرازی – عبدالرضا

استان فارس

ماهنامه

۱۰۷

Journal Of Dental Biomaterials

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس- دانشکده دندانپزشکی شیراز

آذر – محمد رضا

سراسری

فصلنامه

۱۰۸

تماشاگان

مطهری –سید میثم

مطهری –سید میثم

سراسری

فصلنامه

۱۰۹

نگاه هشت

منتظری –سید مجتبی

منتظری –سید مجتبی

استان خراسان رضوی

ماهنامه

۱۱۰

Iranian Journal Of Research In Applied Linguistics

جعفرپور بروجنی- علی اکبر

جعفرپور بروجنی- علی اکبر

سراسری

فصلنامه

۱۱۱

لکنت

شفیعی – میثم

شفیعی – میثم

سراسری

فصلنامه

۱۱۲

تجهیزات آموزشی

اتفاق – شهرام

اتفاق – شهرام

سراسری

فصلنامه

۱۱۳

صدای اصلاحات

حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی

ابو سعیدی – همایون

سراسری

هفته نامه

۱۱۴

نور امید

حیدری نفیس – معصومه

باقرپور شیرازی – عبدالرضا

سراسری

ماهنامه

۱۱۵

دانش دریایی

شیخ بهایی – علی

شیخ بهایی – علی

سراسری

فصلنامه

۱۱۶

جامعه کریمان

شیخ بهایی – علی

شیخ بهایی – علی

سراسری

فصلنامه

۱۱۷

نامه اقتصاد

شکرریز – حسین

شکرریز – حسین

کاشان

(محلی اصفهان)

ماهنامه

۱۱۸

مسایل اجتماعی ایران

دانشگاه خوارزمی

جواهری – فاطمه

سراسری

دو فصلنامه

۱۱۹

روان سپید

صالحیان –فائزه سادات

صالحیان –فائزه سادات

منطقه ای

(تهران، البرز، قزوین)

فصلنامه

۱۲۰

پوشش برتر

محمدی فر- ماندانا

محمدی فر- ماندانا

سراسری

فصلنامه

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،یک نظر یا دیدگاه برای “مجوز انتشار ۵۸ نشریه و ۶۲ پایگاه اطلاع رسانی صادر شد”

  1. مرتضي خاکپور نوشته است:

    جانبازان دفاع مقدس حقوق نمی گیرند . ۵ % .

    http://mkhakpour9.persianblog.ir/
عناوین ویژه