زمان بارگزاری این صفحه: 3:28 AM UTC

مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور منصوب شد

صدای گیلان – «بهزاد افشار» با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به سمت مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب شد .

صدای گیلان / در حکم وزیر کشور به مراتب تعهد، درایت، تخصص و تجارب مدیر کل جدید دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره شده است.

به گزارش ایرنا ، در بخشی از این حکم به سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق در امور مربوط به شوراها، بررسی و بازنگری در قوانین و آیین نامه های مربوطه ، نظارت بر عملکرد شوراها به عنوان وظایف مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید شده است.

وزیر کشور همچنین تلاش در جهت ارتقا، کارآمدی و توانمندسازی شوراها ، نظارت بر مصوبات و ارزیابی عملکرد شوراها و تشکیل جلسات هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی و نظارت بر سفرهای اعضای شوراهای اسلامی به خارج از کشور را از دیگر وظایف مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر وروستا برشمرده است .

وزیر کشور در این حکم همچنین ضمن آرزوی موفقیت برای بهزاد افشار به ضرورت حرکت در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید در زمینه شوراها و اهتمام ویژه در این امر تاکید کرده است.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه