زمان بارگزاری این صفحه: 9:53 AM UTC

مراسم آیینی چهل منبر لاهیجان

مردم در این مراسم معنوی از مساجد قدیمی شهر همچون مسجد یمنی، مسجد چهار پادشاهان و مسجد اکبریه حرکت می کنند و از مقابل هر خانه ای که گذر کنی، شمع هایی روشن شده که در کنار آنها بسته های کوچکی از خرما و برنج دیده می شود.این آیین بازمانده از دوران صفویه است.

به گزارش صدای گیلان به نقل از  ایرنا، آیین ‘چهل منبر‘ بازمانده از دوران صفویه است و هر سال غروب تاسوعای حسینی با شور و حالی معنوی در لاهیجان برگزار می شود.

مردم در این مراسم معنوی از مساجد قدیمی شهر همچون مسجد یمنی، مسجد چهار پادشاهان و مسجد اکبریه حرکت می کنند و از مقابل هر خانه ای که گذر کنی، شمع هایی روشن شده که در کنار آنها بسته های کوچکی از خرما و برنج دیده می شود.

این مراسم معنوی را حاجب رواشدگانی اجرا می کنند که پیش از این، نذر کرده و به آرزوی قلبی خود رسیده اند و اکنون، باید نذر چهل منبر خود را ادا کنند و به چهل خانه یا مسجدی که منبری در جلویش برپاست، بروند.

در این مراسم، صاحب هر خانه که منبری بنا نهاده، بسته های کوچک برنج تهیه دیده و سینی شمع بر روی آن قرار داده است و شخص دارای نذر، دانه ای خرما در ظرف می گذارد و شمعی روشن می کند و بسته ای برنج برمی دارد.

مردم لاهیجان بر این باورند که اگر غذایی با این برنج به بیماران یا افراد دارای حاجت داده شود، حاجت روا می شوند.

دسته های عزاداری نیز در غروب تاسوعا با شور بیشتری عزاداری می کنند و این صحنه ها در کنار افروخته شدن شمع، فضایی حزن انگیز به لاهیجان بخشیده است.

مردم حاضر در مراسم چهل منبر، با طنین انداز شدن اذان مغرب همراه دسته های سوگواری، رو به سوی مساجد می نهند و این مراسم که از غروب تاسوعا آغاز شده، با اقامه نماز ، به پایان می رسد./عکس:مجتبی محمدی

مراسم چهل منبر لاهیجان 2783343-4076820 2783343-4076822 2783343-4076823 2783343-4076827 2783343-4076829

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ،


عناوین ویژه