زمان بارگزاری این صفحه: 3:44 AM UTC

نتايج انتخابات هيأت مدیره کانون وکلای گيلان

صدای گیلان – نتايج آراء موخذه هشتمين دوره انتخابات هيأت مديره کانون وکلای دادگستری گيلان اعلام شد

به گزارش صدای گیلان نتايج آراء موخذه هشتمين دوره انتخابات هيأت مديره کانون وکلای دادگستری گيلان به شرح ذیل اعلام شد؛

اعضای اصلی هیئت مدیره

1- ابراهيم يدک 170 رأی

2- عليرضا امانی 169 رأی

3- بهمن حيدری نژاد 144 رأی

4- داود وکيل پور 127 رأی

5- محمود اخوان توکلی 119 رأی

اعضای علی البدل

6- علی اکبر عمرانی راد 111 رأی

7- صادق هژير 103 رأی

8- عباس سلمانپور 101 رأی

بقیه آراء

9- قربان جوان مجرد 100 رأی

10- شاپور يوسف پورآذر 91 رأی

11- امير تقی پور 86 رأی

12- محمدرضا ثقتی 82 رأی

13- عليرضا فتحی پور 61 رأی

14- محمد علی کريمی پور 61 رأی

15- نعمت اله سبحانی 60 رأی

16- جعفر دوستی زاد 51 رأی

17- محمد معصوم پور 41 رأی

18- عابد حسن زاده 29 رأی

19- عليرضا کشوردوست 29 رأی

20- محمد علوی پرست 28 رأی

21- حميدرضا نيکو 25 رأی

22- اکبرثابت 22 رأی

23- محمد امانی 18 رأی

24- شهرام فرهادی 17 رأی

25- عليرضا قنبری 15 رأی

26- رضا ميرشفيعی 14 رأی

27- سليمان دانشور 11 رأی

28- محمد رضا يکتاهی 7 رأی

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،






عناوین ویژه