زمان بارگزاری این صفحه: 11:03 AM UTC

همنشینی فروغ و هیتلر در تهران!

صدای گیلان – بعدها شنیدم که آلمانها پنداشته بودند تماشاگر ایرانی به آنها به عنوان فاشیست توهین کرده است.

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

ده-یازده سال قبل بود که برای تماشای دیدار دوستانه ی تیمهای ایران و آلمان به استادیوم آزادی رفتم. وقتی سرود ملی آلمان پخش شد، دور تا دورم تماشاچی هایی را می دیدم که از جا بلند میشوند و دستهایشان را به علامت سلامِ نازی ها ( هایل هیتلر ) برافراشته میکنند!

بعدها شنیدم که آلمانها پنداشته بودند تماشاگر ایرانی به آنها به عنوان فاشیست توهین کرده است. اما غافل از اینکه جماعتِ آریایی و هم نژاد ، دقیقا به نشانه ی احترام از جا بلند شده و با هایل هیتلر، ارادت قلبی شان را به رایش نشان داده بودند. چنانکه کتاب ” نبرد من ” هیتلر ، همچنان در ایران تجدید چاپ میشود و جزو معدود کتابهایی است که تقریبا در هر کتابفروشی و لوازم التحریری وجود دارد و در طول روز رفرنسِ بحثهای سیاسی بسیاری از ایرانیان است!

 

فاشیسم از رگ گردن به ما نزدیک تر نیست؟ مایی که بیخ گوشمان خانه و کاشانه ی مهاجران افغان را به آتش می کشند و برای آوارگی و رنج فلسطینیان جکهای سیاسی میسازند. مایی که عرب ستیزی را سنت ملی می داند و کولیها را از بیخ ” آدم ” نمیداند! مایی که از توحش داعش شکوه سر کند، ولی به ایدئولوژی ای که نظامند ترین نسل کشیِ تاریخ را به راه انداخته است، تعلق خاطر دارد. به فاشیسم! این نام باید موجب هراس شود . اگر اینطور نیست پس …

عکس جایی است در “مرکز تجاری گردون ” واقع در خیابان نواب . جایی که فروغ با هیتلر همنشین میشود. جایی که سکوت سرشار از ناگفته ها است؟!/ پارسینه – محمد غرنویان

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه