زمان بارگزاری این صفحه: 3:30 AM UTC

وثوق‌الدوله و قوام‌السلطنه/ عکس

صدای گیلان – تصویر وثوق‌الدوله و قوام‌السلطنه در یک قاب

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان / حسن وثوق‌الدوله، رئیس‌الوزرای ایران در دوره قاجار و عاقد قرارداد ۱۹۱۹ با بریتانیا، هنگام بازگشت از اروپا در کنار برادرش احمد قوام‌السلطنه که او نیز در دوره‌های قاجار و پهلوی چند بار نخست‌وزیر شد.

وثوق‌الدوله نائب رئیس اول مجلس شورای ملی و چندین دوره وزیر مالیه، خارجه، عدلیه، داخله و معارف بود. ادیب و شاعر بود و مدتی ریاست فرهنگستان ایران را بر عهده گرفت. او در پنجم بهمن ۱۳۲۹ درگذشت و در شهر قم دفن شد. بتول وثوق، همسر علی امینی، نخست‌وزیر ایران در سال‌های ۴۱-۱۳۴۰ دختر وثوق الدوله بود.

تاریخ ایرانی: حسن وثوق‌الدوله، رئیس‌الوزرای ایران در دوره قاجار و عاقد قرارداد ۱۹۱۹ با بریتانیا، هنگام بازگشت از اروپا در کنار برادرش احمد قوام‌السلطنه که او نیز در دوره‌های قاجار و پهلوی چند بار نخست‌وزیر شد.   وثوق‌الدوله نائب رئیس اول مجلس شورای ملی و چندین دوره وزیر مالیه، خارجه، عدلیه، داخله و معارف بود. ادیب و شاعر بود و مدتی ریاست فرهنگستان ایران را بر عهده گرفت. او در پنجم بهمن ۱۳۲۹ درگذشت و در شهر قم دفن شد. بتول وثوق، همسر علی امینی، نخست‌وزیر ایران در سال‌های ۴۱-۱۳۴۰ دختر وثوق الدوله بود.

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه