زمان بارگزاری این صفحه: 8:38 AM UTC

وقتی سایه نشین ها دلسوز مردم می شوند!

خلیلی که از همان نخستین روزهای جلوس بر کرسی شهرداری رشت، از سوی برخی اعضای شورا متهم به خط گرفتن و مشاوره با افرادی خارج از دایره شورا شده بود و البته پاسخی به آن نداده بود، امروز هم به همان سبک و سیاق سابق پاسخی در قبال انتقادات رسانه ها و مخالفان عملکردش در شورای اسلامی شهر رشت نمی دهد.

به گزارش خزرآنلاین، این روزها برخی تمام توان خود را برای جلوگیری از استیضاح خلیلی به کار بسته اند و سعی می کنند با چنگ انداختن به هر ریسمانی مانع از استیضاح شهردار رشت شوند.

از افشای پرونده های یک موافق استیضاح خلیلی در شورای شهر رشت و تهدید سایر مخالفان تا مصاحبه با نمایندگان رشت، فرماندار و … از سوی سایت های نزدیک به شهردار رشت، همه و همه نشان از فشارهایی دارد که به شدت طیف موافق استیضاح شهردار رشت با آن دست و پنجه نرم می کند.

استیضاح خلیلی یا استیضاح سایه نشین ها، کدامیک؟!

خلیلی که از همان نخستین روزهای جلوس بر کرسی شهرداری رشت، از سوی برخی اعضای شورا متهم به خط گرفتن و مشاوره با افرادی خارج از دایره شورا شده بود و البته پاسخی به آن نداده بود، امروز هم به همان سبک و سیاق سابق پاسخی در قبال انتقادات رسانه ها و مخالفان عملکردش در شورای اسلامی شهر رشت نمی دهد.

در مقابل این سکوت خلیلی، تیم تبلیغاتی که حضور خلیلی در راس شهرداری رشت را مدیون تلاش ها و لابی های پشت پرده خودمی داند، تمام توان خود را به خرج می دهد تا از روش های گوناگون مانع از استیضاح خلیلی شود.

این تلاش ها به قدری آشکار است که بار دیگر این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا خلیلی تنها درظاهریک شهردار از سوی یک تیم تبلیغاتچی است و در پس پرده تصمیمات مهم در خصوص انتصابات در شهرداری رشت، نحوه تخصیص بودجه و … را نه خلیلی، بلکه این تیم تبلیغاتچی و نماینده حامی آنان می گیرد؟! که اگر این مطالب درست باشد، باید بپذیریم که ماهیت این استیضاح، برکناری خلیلی نیست بلکه برکناری مشاوران در سایه نشسته خلیلی است.

وقتی سایه نشین ها از سایه بیرون می آیند!!

از همان روزهای نخستین آغاز به کار خلیلی، شایعه حمایت بی چون و چرای یکی از نمایندگان مجلس از او نقل دهان محافل سیاسی شده بود. امروز اما خیلی چیزها عوض شده است. به خطر افتادن منافع برخی سایه نشین ها آن ها را مجبور به این کرده است که استراتژی خود را تغییر دهند. تغییری که می تواند ارتباط مستقیم با شدت گرفتن خطر استیضاح شهردار رشت داشته باشد. آن ها این بار مجبور شده اند از رو بازی کنند!

برخی که تا پیش از این سعی بر آن داشتند که در پس پرده بمانند و هیچ روی خوشی نسبت به درز اخبار مربوط به فعالیت شان در فضای مجازی نشان نمی دادند، حالا به خوبی فهمیده اند که نیاز به یک تغییر استراتژی دارند و دیگر در پس پرده بودن و لابی کردن آن ها را به هدفشان نمی رساند. لذا این بار از طریق تریبون هایی که برای خود دست و پا کرده اند، سعی می کنند برخی مطالب را منتشر کنند و چنین وانمود کنند که بزرگان استان نیز چون آنها نگران عزل خلیلی هستند.

بی شک هر کسی که جایگزین خلیلی شود، به خوبی به شان و جایگاه نماینده محترم ولی فقیه در استان و یا استاندار واقف است و لذا اگر نگرانی هایی از سوی برخی بزرگان استان وجود دارد، جنسش با نگرانی افرادی که منافعشان را در خطر می بینند زمین تا آسمان فرق می کند. هر چند که در این میان سایه نشین ها سعی می کنند منکر به خطر افتادن منافعشان شوند و ریشه نگرانی خود را مصلحت سنجی برای شهر رشت و مردمش بدانند و خود را دلسوز مردم نشان دهند!!

فشارها اتحاد را می شکند؟

فشارهایی که این روزها بر تیم مخالف عملکرد خلیلی در شورای شهر رشت وارد می شود، می تواند مانند دوروی یک سکه باشد.

روی دیگر سکه که از دید سایه نشین ها مخفی مانده است اینست که شلیک پی در پی به مواضع مخالفان عملکرد خلیلی، آن ها را بیش از پیش در دستیابی به هدفی که تعیین کرده اند، مصمم می کند و نه تنها اتحاد را نمی شکند بلکه آن را قوی تر می کند.


عناوین ویژه