زمان بارگزاری این صفحه: 7:48 PM UTC

ویروسی به‌نام داعش

صدای گیلان: مدت زیادی است که جنایت های هولناک داعشی ها در عراق و سوریه سوژه روز جهانیان است.وهر روز اخبار و اتفاقات زیادی حول این موضوع منتشر میشود و البته پیداست که تاکنون به شکل جدی خاستگاه و اهداف این گروه افراطی مورد نقد و نظر قرار نگرفته است.ولی همگان بر بربریت و خطرناک […]

صدای گیلان: مدت زیادی است که جنایت های هولناک داعشی ها در عراق و سوریه سوژه روز جهانیان است.وهر روز اخبار و اتفاقات زیادی حول این موضوع منتشر میشود و البته پیداست که تاکنون به شکل جدی خاستگاه و اهداف این گروه افراطی مورد نقد و نظر قرار نگرفته است.ولی همگان بر بربریت و خطرناک بودن داعش برای تمدن بشری اذعان دارند.مطلب زیر دیدگاه کوتاهی ست از تحلیلگر گاردین که در روزنامه شرق منتشر شده است:

     گروه افراطی داعش

گروه افراطی داعش

تحلیلگر روزنامه گاردین می‌گوید داعشی‌ها زاده نفرت و کینه هستند. هرچه هستند بی‌محابا می‌کشند و موانع را از سر راهشان برمی‌دارند؛ بدون ذره‌ای انعطاف و نرمش. همه‌کس و همه‌چیز باید مطابق میلشان باشد. اگر نباشد با جان خودش بازی کرده است. این را مسیحیان و شیعیان و کردهای عراق بهتر از هرکس دیگر می‌دانند. داعشی‌ها از سوریه تا عراق مثل ویروس تکثیر یافته‌اند. حرفشان میان جوانان اروپایی خریدار دارد. بریتانیایی‌ها به همین دلیل زنگ هشدار را به صدا درآورده‌اند. جامعه مهاجران در بریتانیا منبع خوبی برای پرورش نیرو برای داعشی‌هاست.

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه